Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu zwyciężyła w prestiżowym konkursie EDUinspiracje 2015 organizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

W konkursie wybrano najlepsze projekty spośród ponad 3 tysięcy zrealizowanych w ciągu ostatnich dwóch lat w ramach programu Erasmus. Laureatami konkursu zostało siedem instytucji z różnych sektorów edukacji, które zdaniem kapituły konkursu, zrealizowały najlepsze przedsięwzięcia międzynarodowe w ramach programu Erasmus+ i innych programów zarządzanych przez FRSE.
WSOWL zwyciężyła w kategorii szkolnictwo wyższe.
- Nasz projekt "Mobilność studentów i pracowników 2013 program LLP Erasmus" odniósł sukces, a zaangażowanie w budowanie potencjału uczelni i rozwój działań edukacyjnych dla studentów o charakterze międzynarodowym, zostało zauważone i docenione przez organizacje zajmujące się rozwojem edukacji w całym kraju - informuje kierownik Biura Karier i Programów Międzynarodowych Anna Zamiar-Ziółkowska.
Uczelnia bardzo aktywnie realizuje wymianę studentów w programie Erasmus+, przyjmuje też studentów zagranicznych – w ubiegłym roku akademickim gościła 48 studentów z 8 państw europejskich. WSOWL oferuje przyjeżdżającym studentom udział w Programie Kulturalnym, na który składają się: zajęcia z języka polskiego i kultury polskiej (w ramach oferty przedmiotowej, jako Polish for foreigners); imprezy integracyjne odbywające się na rozpoczęcie (International Breakfast) oraz zakończenie semestru międzynarodowego (ognisko pożegnalne w ośrodku jeździeckim należącym do WSOWL). Ponadto program wycieczkowy koordynowany przez Biuro Karier i Programów Międzynarodowych i Sekcję Erasmus Student Network, w trakcie którego studenci poznają kulturę i historię Wrocławia i Dolnego Śląska oraz ważne dla Polaków miejsca (np. wycieczka do Krakowa, Oświęcimia i Wieliczki).
Szczególne uznanie kapituły konkursu, zyskał zrealizowany i zakończony w 2013, kurs intensywny (Intensive Programme) dla studentów wojskowych dotyczący międzynarodowych operacji pokojowych. Projekt „Peace Support Operations as a Challenge for EU and International Community - Developmental Course for Military Students", realizowany był w partnerstwie, w skład którego weszły następujące instytucje: Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Uniwersytet Obrony w Brnie, Akademia Wojskowa w Wilnie i Akademia Wojsk Lądowym w Liptowskim Mikulaszu.
Całe przedsięwzięcie miało wymiar edukacyjny, a jego celem było rozwijanie wzajemnego zrozumienia, wiedzy i umiejętności przyszłych oficerów państw członkowskich Unii Europejskiej na temat międzynarodowej współpracy w ramach wojskowych operacji pokojowych i zadań wypełnianych w międzynarodowych sztabach wojskowych.
Dzięki projektowi intensywny kurs przeznaczony dla wojskowych uczelni partnerskich wszedł do stałej oferty dydaktycznej. Został również wydany podręcznik operacji pokojowych Guide for International Students.
Jak uzasadniła kapituła konkursu oferta WSOWL stanowi „przykład doskonałego wykorzystania programu – nie tylko w celu bardzo aktywnej realizacji wymiany studentów czy stworzenia innowacyjnego kursu intensywnego dotyczącego operacji pokojowych, ale dla szerszej współpracy europejskich szkół mundurowych. Zdobyte doświadczenia są wykorzystywane w realizacji kolejnych międzynarodowych projektów partnerskich z udziałem uczelni wojskowych".
Doskonałym przykładem działań Uczelni w zakresie rozwijania międzynarodowego wymiaru edukacji jest realizowany od października 2015 r. projekt Partnerstwa Strategicznego w ramach Programu Erasmus+. Jego celem jest wspólne opracowanie i przetestowanie programu semestru studiów międzynarodowych dedykowanego studentom wojskowym w partnerstwie 5 europejskich uczelni wojskowych. Na realizację ww. projektu przyznano WSOWL 261 000,00 EUR.
Konkurs EDUinspiracje organizowany był po raz piąty. Jego głównym celem było wyłonienie i promocja najlepszych, najbardziej wartościowych praktyk spośród projektów dofinansowywanych przez FRSE. W tym roku hasło konkursu brzmiało „Dobry rezultat – trwałe oddziaływanie". Wybrane projekty oceniane były w zakresie upowszechniania rezultatów i dzielenia się swoim doświadczeniem i sukcesem z innymi.
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu uczestniczy w programie Erasmus+ od roku akademickiego 2011/2012 i z roku na rok zwiększa skalę realizowanych mobilność we wszystkich kategoriach (wyjazdy studentów oraz wyjazdy pracowników Uczelni).


FOTORELACJA

Archiwum FRSE | Fot. Bartosz Żukowski lub Beata Gortat

tekst i zdjęcie: mjr Piotr Szczepański

Back to top