- Wszem i wobec wiadomym się czyni, iż roków temu 185, umiłowaniem Ojczyzny kierowani, podchorążowie zacnej Alma Mater, rewolucyję przeciw carskiemu despotyzmowi uczynili. Dzień ten Powstaniem Listopadowym zwany a pro memoriał szlachetnych i znacznych czynów wolności i niepodległości Narodu, świętem podchorążackiej braci obwołany został – tymi słowami honorowy komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych (WSOWL) -sierż. pchor. Andrzej Sapich, rozpoczął odczytywanie ordonansu podczas uroczystej zbiórki z okazji Dnia Podchorążego.

W obchodach wzięło udział wielu znamienitych gości, wśród których znaleźli się: przedstawiciele jednostek i instytucji wojskowych, Policji, Straży Ochrony Kolei, Państwowej Straży Pożarnej, delegacje zagraniczne, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, rektorzy uczelni Wrocławia, duchowni, byli komendanci wrocławskiej uczelni, dowódcy, kierownicy jednostek i instytucji wojskowych oraz służb mundurowych działających na terenie Wrocławia. Licznie przybyły także delegacje szkół wraz z pocztami sztandarowymi: Zespołu Szkół w Lubomiwerzu, Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze, Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Henrykowie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie, Zespołu Szkół nr 1 w Ostrów Mazowieckiej, Zespołu Szkół w Gogolinie, Lotniczych Zakładów Naukowych, Europejskiego Liceum Służb Mundurowych, Zespołu Szkół Publicznych w Borowie, Szkoły Podstawowej nr 99 we Wrocławiu, Publicznego Gimnazjum w Przewornie, Gimnazjum nr 12 we Wrocławiu, Pwoatowego Zespołu Szkół w Żmigrodzie i Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w Sobótce. 
- Wielkim honorem dla naszej Uczelni jest możliwość kontynuacji i pielęgnowania tradycji bohaterów Nocy Listopadowej. Zaszczytny tytuł podchorążego nakłada na słuchacza trudne i złożone obowiązki. Jestem przekonany, że z honorem i godnością poniesiecie Państwo trudy nauki i codziennych żołnierskich obowiązków w dążeniu do perfekcji i profesjonalizmu w służbie wojskowej dla Najjaśniejszej RP – powiedział w przemówieniu Rektor-Komendant WSOWL - gen. bryg. prof. dr hab. Mariusz Wiatr.
W trakcie uroczystości odbyło się zaprzysiężenie honorowej służby dyżurnej WSOWL, a następnie symboliczne przekazanie władzy jej słuchaczom. Z tej okazji Rektor - Komendant wręczył podchorążemu szablę - symbol zwierzchnictwa nad uczelnią. Następnie dowodzenie nad poszczególnymi kompaniami szkolnymi objęli studenci wojskowi.
Jednym z punktów zbiórki było wręczenie wyróżnień. Za wybitne zasługi, Rektor-Komendant wyróżnił nadaniem tytułu honorowego „Zasłużony Żołnierz RP" z odznaką w III stopniu: ppłk. Remigiusza Szkudlarka, ppłk. Krzysztofa Nowackiego, ppłk. Piotra Kałużę, ppłk. Krzysztofa Galanta, mjr. Bartosza Sylwestrzaka, mjr. Grzegorza Stankiewicza, mjr. Jacka Królickiego, mjr. Marcina Golisza, kpt. Macieja Szpika, st. chor. Artura Rynkiewicza, st. chor. sztab. Wiesława Borsuka i mł. chor. Waldemara Filipowskiego. Za uzyskanie wysokiej średniej ocen, bardzo dobre wykonywanie zadań służbowych oraz wzorową postawę, najlepszym słuchaczom nadano tytuł honorowy „Wzorowy Podchorąży". Odznaki otrzymali: sierż. pchor. Wojciech Tyniec, sierż. pchor. Dariusz Sycz, sierż. pchor. Andrzej Sapich, sierż. pchor. Dawid Kula, sierż. pchor. Agata Pietroszek, plut. pchor. Andrzej Wysoczański i st. kpr. pchor. Małgorzata Nowakowska vel Nocoń. Rektor-Komendant wręczył Medale Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych: ks bp. gen. bryg. dr. Józefowi Guzdkowi, płk. dr. Kazimierzowi Kędzi, st. chor. sztab. Sławomirowi Grabczakowi, dr. Piotrowi Pietraszkiewiczowi i Zbigniewowi Siewrukowi.
Za zasługi dla Związku Oficerów Rezerwy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Zarząd Główny nadał członkostwo honorowe: Rektorowi-Komendantowi - gen. bryg. prof. dr. hab. Mariuszowi Wiatrowi i Dziekanowi Wydziału Zarządzania - płk. dr. hab. inż. Dariuszowi Skorupce. Wręczenia legitymacji wraz z odznakami dokonali Prezes Zarządu głównego ZOR RP - płk w st. spocz. Stanisław Tomaszkiewicz oraz kpt. rez. Sławomir Łazor.
Zbiórka była okazją do przekazania Rektorowi-Komendantowi statuetki i dyplomu za zwycięstwo WSOWL w prestiżowym konkursie EDUinspiracje 2015, organizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Nominację Uczelnia dostała za zorganizowanie i prowadzenie kursów intensywnych „Operacje pokojowe" przez Biuro Karier i Programów Międzynarodowych. Wyróżnienie Rektorowi-Komendantowi przekazali główni twórcy i realizatorzy kursów intensywnych: Anna Zamiar-Ziółkowska i mjr dr Piotr Pietrakowski.
Kolejnym elementem uroczystości był pokaz sztucznych ogni. Fajerwerki symbolizowały pożar Browaru na Solcu w Warszawie, którego podpalenie, w dniu 29 listopada 1830 roku, było znakiem do rozpoczęcia powstańczego zrywu przeciwko caratowi.
W nawiązaniu do tamtych wydarzeń studenci, ubrani w mundury historyczne, zaprezentowali fragmenty dramatu Stanisława Wyspiańskiego pt. „Noc Listopadowa".
Uroczystą zbiórkę zakończyła defilada pododdziałów prowadzonych przez - pełniących tego dnia honorowe funkcje dowódców - studentów WSOWL. Uroczystość uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych oraz złożona z podchorążych kompania honorowa WSOWL.
W ramach obchodów można było obejrzeć wystawy „Pomniki Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie" oraz „ Odznaki wojskowe III RP". Młodzież z Liceum Ogólnokształcącego w Lubomierzu zaprezentowała widowisko artystyczne pt. „Jeszcze Polska nie zginęła", w którym udział wzięło ponad 300 uczniów szkół współpracujących z Uczelnią (głównie klasy mundurowe).

29 listopada br. delegacja WSOWL na czele z Rektorem-Komendantem gen. bryg. prof. dr. hab. Mariuszem Wiatrem uczestniczyła w centralnych obchodach Dnia Podchorążego w Warszawie.
Dzień Podchorążego to szczególne święto nawiązujące do pięknych kart poświęcenia młodzieży wojskowej w walce o niepodległość Ojczyzny. W nocy z 29 na 30 listopada podchorążowie Szkoły Podchorążych Piechoty, zdobywając Belweder, rozpoczęli zbrojne powstanie przeciwko caratowi. Wrocławska uczelnia ma honor kontynuowania i pielęgnowania tradycji bohaterów Listopadowej Nocy.


 

tekst: mjr Piotr Szczepański
zdjęcia: st. chor. sztab. Marek Kańtoch, Kancelaria Prezydenta RP

Back to top