1 grudnia br. w WSOWL odbyły się wykłady i warsztaty otwarte z cyklu „Ratownictwo dla każdego – podstawowe zabiegi resuscytacyjne, defibrylacja".

Inicjatorami i organizatorami przedsięwzięcia byli: dr Beata Zysiak-Christ oraz członkowie Medycznego Cywilno-Wojskowego Koła Naukowego (MCWKN).
Skierowane było ono do studentów i pracowników WSOWL. Uczestnikami i prelegentami byli również studenci Uniwersytetu Medycznego z Wrocławia.
Przedsięwzięcie było podzielone na dwa panele: wykładowy, na którym słuchacze zostali wprowadzeni w tematykę związaną z zatrzymaniem pracy serca oraz panel warsztatowy, gdzie pod okiem instruktorów z MCWKN chętni mogli spróbować swoich sił podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej czy defibrylacji.
Wykład rozpoczęła prof. Dorota Zyśko, kierownik Katedry Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Tematem prezentacji było „ RKO u pacjentów z ostrym zatrzymaniem krążenia OZK". W swoim wystąpieniu profesor przedstawiła. Kolejnym prelegentem był dr n. med. Jacek Smereka, Kierownik Zakładu Ratownictwa Medycznego z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z tematem pt. „Nowe wytyczne RKO".
Po wykładach głos zabrały członkinie koła naukowego z Uniwersytetu Medycznego - Anna Olszewska i Maria Pawłowska. Objaśniły one zagadnienia związane z przyrządowymi sposobami udrażniania dróg oddechowych oraz zasadami prowadzenia RKO u poszkodowanego znajdującego się w stanie hipotermii. Część wykładową zakończyli członkowie MCWKN, Agnieszka Purcel i Piotr Partyka, którzy prezentowali zasady udzielania pierwszej pomocy oraz sposobów wykorzystania automatycznego defibrylatora jako urządzenia przynoszącego największe rezultaty podczas zatrzymania krążenia.
Panel warsztatowy był zorganizowany na 3 punktach. Chętni mogli poćwiczyć podstawowe zabiegi resuscytacji krążeniowo-oddechowej wykonywanej zarówno na osobie dorosłej, jak i dziecku. Do dyspozycji ćwiczących były 3 manekiny należące do MCWKN. Na drugim punkcie instruktorzy pokazywali sposób użycia automatycznych defibrylatorów, których liczba, w miejscach publicznych znacząco w ostatnich latach wzrasta. Największą atrakcją był manekin, który na rzecz warsztatów dostarczył Michał Żyła, przedstawiciel firmy LAERDAL. Specjalistyczny manekin , który był podłączony do defibrylatora wyświetlającego EKG, saturację i migotanie komór. Manekin wyposażony w czujniki i tablet wyświetlał rzeczywistą jakość wykonywanego zabiegu defibrylacji.
Obecnie nagłe zatrzymanie pracy serca jest coraz częstszą przyczyną zgonów. Spowodowane jest to w większości stylem życia. Dlatego tak ważne jest uczenie i uświadamianie jak największej ilości osób z zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Jednak sama nauka bez sprzętu nie jest wystarczająca. Czynności praktyczne odgrywają kluczową rolę w tym procesie. Doskonalenie swoich umiejętności, na fantomach szkoleniowych
i innym sprzęcie szkoleniowym to najlepsza okazja z której warto czerpać jak najwięcej korzyści. Zapraszamy i namawiamy do dalszego udziału w kolejnych edycjach.zdjęcia: WSOWL

Back to top