2 grudni br. w Uczelni obchodzono Święto Wojsk Rakietowych i Artylerii. Z tej okazji Zespół Wojsk Rakietowych i Artylerii przygotował wykłady dotyczące reprezentowanego przez siebie rodzaju wojsk oraz zorganizował spotkanie pokoleń artylerzystów.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Prorektor ds. wojskowych płk dr Piotr Pertek, przedstawiciele Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów, na czele z gen. broni w st. spocz. Antonim Skibińskim i prezesem, płk. w st. spocz. Zygmuntem Demidowskim oraz kierownicy zakładów z Instytutu Dowodzenia. W spotkaniu licznie uczestniczyło najmłodsze pokolenie adeptów sztuki artyleryjskiej, podchorążowie artylerii wszystkich roczników WSOWL oraz oficerowie z kursu doskonalącego.
Gości powitał kierownik Zespołu ppłk dr inż. Norbert Świętochowski, który przedstawił dorobek Zespołu w mijającym roku kalendarzowym. Por. Tomasz Wieciech przedstawił analizę porównawczą najnowszych dział artyleryjskich, natomiast płk dr inż. Jacek Narloch zaprezentował użycie artylerii w konflikcie syryjskim. Wykłady były bodźcem do dalszej dyskusji merytorycznej o stanie współczesnej artylerii oraz kierunkach jej dalszego rozwoju.
Obchody stały się okazją do wyróżnienia podchorążych urlopami i pochwałami za wysokie wyniki w nauce.zdjęcia: st. chor. sztab. Marek Kańtoch

Back to top