W WSOWL odbyła się II Medialna Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Decyzje w sytuacjach zagrożeń" zorganizowana przez Wydział Zarządzania.

Do udziału w przedsięwzięciu zaproszono ekonomistów oraz ekspertów z obszaru zarządzania, w szczególności w zakresie podejmowania decyzji w warunkach niepewności i ryzyka. Wzięli w niej udział przedstawiciele ośrodków naukowych i przedsiębiorstw z: Polski, Turcji, Włoch, Słowacji, Niemiec i Ukrainy.
Celem konferencji było zaprezentowanie i upowszechnienie wyników badań, wymiana poglądów oraz doświadczeń dotyczących podejmowania decyzji w warunkach niepewności i ryzyka.
W ramach obrad poruszano następujące zagadnienia: zarządzanie ryzykiem we współczesnych organizacjach, zarządzanie ryzykiem w projektach, psychologiczne aspekty podejmowania decyzji w warunkach kryzysowych, podejmowanie decyzji w warunkach niepewności i/lub zagrożenia, społeczne, etyczne, moralne aspekty ryzyka, zarządzanie ryzykiem naturalnym, organizacja w sytuacji zagrożenia.
Ze względu na duże zainteresowanie problematyką konferencji, poza sesją plenarną, zaplanowana została sesja plakatowa.


Back to top