Podchorążowie z grupy osobowej materiałowej II roku studiów licencjackich oraz kadra Zakładu Logistyki WSOWL uczestniczyli w szkoleniu wyjazdowym w Składzie Kutno nt.: ,,Wielkopowierzchniowy magazyn jako wojskowe centrum logistyczne do obsługi potrzeb materiałowych czasu P i W w tylnej strefie prowadzenia działań militarnych.''

Podchorążowie mogli zaobserwować praktyczne zatowarowywanie powierzchni magazynowych w środki materiałowe służby żywnościowej.
Skład w Kutnie składa się z magazynów: specjalnego, ogólnego, chemicznego, mundurowego oraz żywnościowego. Znajdują się tu pomieszczenia przeznaczone do konserwacji broni oraz laboratorium służby żywnościowej. Z zapewnień uzyskanych od Kierownika Składu zostanie zainstalowany tam zintegrowany system informatyczny który w połączeniu z indeksem JIM umożliwi nie tylko szybką kontrolę posiadanych zasobów, ale również wydawanie i redystrybucję środków materiałowych w przeciągu kilku godzin.zdjęcia: WSOWL

Back to top