Podchorążowie drugiego roku studiów specjalności materiałowej uczestniczyli w konferencji zorganizowanej przez Ogólnopolskie Forum Studentów Transportu i Logistyki „TransLogistics".

Konferencja odbyła w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej. W wydarzeniu corocznie uczestniczy około 200 studentów, z renomowanych krajowych uczelni technicznych i ekonomicznych. W konferencji wzięli udział także przedstawiciele firm z branży transportowej.
Tematyka prelekcji skupiała się głównie na problemach studiów przypadku w transporcie lotniczym oraz w obszarze gospodarki magazynowej. Prelegenci poświęcili wiele uwagi problemom związanym z optymalizacją transportu lądowego i rozwoju żeglugi śródlądowej na obszarze kraju.
Podchorążowie WSOWL mieli okazję zabierać głos w debacie skupiającej się na polepszeniu stanu infrastruktury komunikacyjnej Wrocławia. Takie wydarzenia dają studentom możliwość poznania problemów logistyki cywilnej, co w znaczący sposób polepsza percepcję i pozwala lepiej rozumieć zagadnienia logistyki wojskowej.
Udział podchorążych w konferencji „TransLogistics" pozwolił nawiązać kontakt ze środowiskiem studentów cywilnych, co już zaowocowało planami zacieśnienia współpracy z rodzącym się Naukowym Kołem Podchorążych Logistyki WSOWL.zdjęcia: Wojciech Wajda (PWr)

Back to top