- Podczas pożegnań osób odchodzących do rezerwy wielokrotnie mówiłem, że w życiu każdego żołnierza są trzy najważniejsze momenty: przysięga wojskowa, promocja i pożegnanie z mundurem. Dzisiaj historia zatoczyła koło i ja jestem adresatem tych słów - powiedział gen. bryg. prof. dr hab. Mariusz Wiatr, który po 41 latach i 87 dniach służby wojskowej żegna się z mundurem.

13 grudnia br. generał Mariusz Wiatr kończy 60 lat. Zgodnie z ustawą o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych przechodzi w tym dniu do rezerwy.
Uroczystości rozpoczął benefis, w trakcie którego przedstawiona została droga osobista i służbowa generała.
W ceremonii wzięło udział wielu znamienitych gości, wśród których znaleźli się: przedstawiciele jednostek i instytucji wojskowych, Policji, Straży Ochrony Kolei, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, rektorzy uczelni, duchowni, byli komendanci wrocławskiej uczelni, dowódcy, kierownicy jednostek i instytucji wojskowych oraz służb mundurowych działających.
- Panie, Panowie Podchorążowie, nie ma lepszego przykładu dla Państwa, jakim jest generał Wiatr. Stoi przed nami Rektor-Komendant, profesor i generał. Jest on przykładem, że w wojsku można osiągnąć wszystko. Trzeba tylko ciężko na to pracować – powiedział Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, gen. broni Marek Tomaszycki.
Ks. kard. Henryk Gulbinowicz wręczając głównemu bohaterowi uroczystości Pierścień 1000-lecia Archidiecezji Wrocławskiej podkreślił jego zasługi dla środowiska duszpasterskiego.
Były wiceminister, generał rez. Czesław Piątas zdradził zebranym kulisy wyboru na stanowisko Rektora-Komendanta. Ówczesny Minister Obrony Narodowej zgodził się, aby tę funkcję piastował żołnierz z wrocławskiej uczelni, w wyniku demokratycznie dokonanego wyboru.
W imieniu społeczności uczelnianej Prorektor ds. studenckich prof. dr hab. inż. Zenon Zamiar wraz z delegacją podziękował za lata kierowania uczelnią generałowi Mariuszowi Wiatrowi wręczając przedwojenną szablę.
Życzenia złożyli także rektorzy uczelni, podchorążowie i studenci WSOWL.
Najważniejszym momentem uroczystości było pożegnanie ze Sztandarem Uczelni, który uświetnił salut armatni Bractwa Kurkowego.
Pierwszy żołnierz „szkoły generałów" został odznaczony Medalem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych.
Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych i Chór WSOWL.

***

Gen. bryg. prof. dr hab. Mariusz Wiatr urodził się 13 grudnia 1955 roku, w miejscowości Pobiedna w gminie Leśna na Dolnym Śląsku. Służbę wojskową rozpoczął w 1974 roku, jako podchorąży Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych.
Na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych służył w 11 Dywizji Pancernej, zajmując kolejno stanowiska dowódcy plutonu i kompanii, a następnie szefa sztabu i dowódcy batalionu zmechanizowanego w 42 pułku zmechanizowanym.
W latach 1986 – 1990 kształcił się w Akademii Wojskowej w Dreźnie.
W 1993 roku uzyskał stopień naukowy doktora na Wydziale Wojsk Lądowychw Akademii Obrony Narodowej.
Rozprawa doktorska: Trwałość obrony manewrowej, została wyróżniona nagrodą Rektora Akademii Obrony Narodowej.
W latach 1994-1995 odbył staż naukowy w Akademii Dowodzenia Bundeswehry w Hamburgu.
Po powrocie do Akademii Obrony Narodowej, przez dwanaście lat zajmował stanowiska związane z realizacją procesu dydaktyczno-naukowego. Zajmował między innymi stanowisko kierownika grupy szkoleniowej, kierownika Zakładu Działań Połączonych oraz komendanta Wydziału Wojsk Lądowych.
W tym czasie opublikował wiele opracowań, które stanowiły podstawę do wypracowania założeń użycia polskich sił zbrojnych w działaniach połączonych.
Działalność dydaktyczna i naukowa skutkowała uzyskaniem w 1999 roku, stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk wojskowych w Akademii Obrony Narodowej. Temat rozprawy habilitacyjnej: Dowodzenie operacyjne w sztuce wojennej.
Generał Wiatr autorem wielu prac, które odegrały znaczącą rolę w procesie transformacji Sił Zbrojnych RP. Warto wymienić kilka z nich: Zarys teorii użycia polskich sił zbrojnych w działaniach połączonych, Teoretyczne podstawy dostosowania Sił Zbrojnych RP do udziału i prowadzenia narodowych i wielonarodowych działań połączonych, Współczesne operacje pokojowe, Specyfika działań połączonych w ujęciu prakseologicznym, Operacje połączone, Ewolucje sztuki operacyjnej, Prakseologiczne uwarunkowania działań połączonych.
Wielokrotnie wyróżniany za swoją działalność dydaktyczno-naukową. Do wyróżnień należą m.in.: Nagroda Ministra Obrony Narodowej II stopnia za opracowanie „Modelu rozwoju oficera w Siłach Zbrojnych RP", wyróżnienia Rektora Akademii Obrony Narodowej w konkursie na najlepszą rozprawę doktorską i habilitacyjną oraz odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, Złoty Medal za Zasługi dla Obronności Kraju, Złoty Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny i Medal Komisji Edukacji Narodowej.
Zwieńczeniem działalności naukowej jest otrzymanie w 2007 roku, tytułu naukowego profesora nauk wojskowych. Ten zaszczytny tytuł gen. bryg. prof. dr hab. Mariusz WIATR odebrał z rąk Prezydenta RP w dniu 9 czerwca 2008 r.
1 sierpnia 2015 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Zwierzchnik Sił Zbrojnych, na wniosek Ministra Obrony Narodowej, nadał Rektorowi-Komendantowi awans na pierwszy stopień generalski.tekst: mjr Piotr Szczepański
zdjęcia: st. chor. sztab. Marek Kańtoch

Back to top