Członkowie Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych uczestniczyli w akcji: zamień głodne dzieciństwo na ,,Godne Dzieciństwo" w hipermarketach Tesco.

Więcej informacji na stronie PCK: www.pck.wroclaw.pl/2015/12/zamien-glodne-dziecinstwo-na-godne-dziecinstwo-w-hipermarketach-tesco/

Back to top