Delegacja WSOWL uczestniczyła w ,,2015 National Infantry Days'' organizowanych przez Ecole de I'nfanterie (Szkołę Piechoty Armii Francuskiej) w miejscowości Draguignan we Francji.

Święto, w którym uczestniczyli mjr Bartosz Sylwestrzak oraz kpt. Wiktor Biernikowicz, było okazją do wymiany doświadczeń oraz przedstawienia głównych wyzwań, a także kierunków zmian w zakresie organizacji i wyposażenia sił zbrojnych.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi dowódcy większości regimentów wojsk lądowych oraz dowódca Legii Cudzoziemskiej, a także licznie zaproszeni prelegenci i delegacje zagraniczne m.in. z: USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Belgii, Norwegii, Austrii, Portugalii, Polski, Kataru, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Kuwejtu.
Podczas dwudniowego sympozjum omówione zostały doświadczenia z operacji wojskowych prowadzonych w Mali, a także przedstawione zostały główne założenia reformy sił zbrojnych w ramach projektu ,,L'infanterie 2020''.
Imprezie towarzyszyły targi branży militarnej, na których zaprezentowane zostały liczne egzemplarze najnowszego uzbrojenia oraz wyposażenia francuskiej piechoty.
Kolejnym punktem obchodów była uroczysta zbiórka zorganizowana na okoliczność obchodów święta patrona piechoty – św. Maurycego, tzw. ,,Saint-Maurice Ceremony'' połączona z apelem poległych oraz wizyta w muzeum piechoty.
Drugi dzień obrad dedykowany został kwestiom bezpieczeństwa wewnętrznego oraz użycia sił zbrojnych na terytorium Francji, w kontekście realizowanej obecnie operacji ,,Sentinel'' w Paryżu.

zdjęcie: mjr Bartosz Sylwestrzak

Back to top