Kadra Zakładu Symulacji Taktycznych, wspierana przez instruktorów Ośrodka Szkolenia Personelu Taktycznych Zespołów Kontroli Obszaru Powietrznego Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych oraz wykładowców Zakładu Rozpoznania i Dowodzenia, przeprowadzili zajęcia z bliskiego wsparcia ogniowego na potrzeby prowadzenia działań taktycznych w operacji połączonej.

Szkolenie specjalistyczne przeznaczone było dla oficerów młodszych grupy osobowej pancerno-zmechanizowanej i rozpoznania ogólnego w ramach kursów kwalifikacyjnych prowadzonych przez naszą Uczelnię.
Tematyka bliskiego wsparcia ogniowego została wprowadzona do programu szkolenia kursowego w związku z zapotrzebowaniem Sił Zbrojnych na kształtowanie tej zdolności u dowódców szczebla taktycznego w Wojskach Lądowych. Wychodząc naprzeciw wymaganiom współczesnych działań taktycznych WSOWL zdecydowała wzbogacić swoją ofertę szkoleniową o tematykę, która jest realizowana przy niezbędnym wsparciu specjalistów ze Szkoły Orląt.
Całość szkolenia praktycznego została zrealizowana w oparciu o system symulacji taktycznej VirtualBattleSpace3 oraz VBS3 FIRES i STRIKE.
WSOWL jest jedną z dwóch instytucji szkolnictwa wojskowego w Polsce wykorzystujących specjalistyczne oprogramowanie VBS3FIRES i STRIKE w szkoleniu swoich słuchaczy.


zdjęcie: mjr Marcin Bielewicz

Back to top