- Jesteście Państwo potrzebni Siłom Zbrojnym, społeczeństwu i naszemu krajowi. Z Państwa umiejętnościami, wiedzą, a przede wszystkim z podejściem do spraw społecznych i obronnych z pewnością wiele osiągniecie – powiedział pełniący obowiązki Rektora-Komendanta WSOWL płk dr Piotr Pertek podczas ceremonii zakończenia kursu instruktorsko-metodycznego na Instruktorów Szkolenia Organizacji Proobronnych oraz nauczycieli-koordynatorów prowadzących klasy mundurowe.

- Celem szkolenia było uzyskanie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć wojskowych z młodzieżą klas mundurowych oraz członkami organizacji proobronnych – tłumaczy dowódca 2. batalionu szkolnego ppłk Mirosław Krzyżoszczak.
Po 9 dniach szkolenia absolwenci otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursu z rąk pełniącego obowiązki Rektora-Komendanta WSOWL płk. dr. Piotra Pertka, Prezesa Ligi Obrony Kraju płk. rez. Grzegorza Jarząbka i przedstawiciela Sztabu Generalnego Wojska Polskiego płk. Wiesława Budnego.
Za wysokie zaangażowanie w szkolenie Rektor-Komendant wyróżnił nagrodą rzeczową: Martynę Dranikowską, Lucjana Kantora i Piotra Kuzerę.
W Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych w trakcie 3 kursów przeszkolono ponad 300 osób.tekst i zdjęcia: mjr Piotr Szczepański

Back to top