Podchorążowie plutonu rozpoznawczego z 5 kompani szkolnej zakończyli rok kalendarzowy zajęciami z taktyki.

Głównym celem zajęć było doskonalenie technik poruszania się na polu walki oraz wzajemnego ubezpieczenia się.
W celu zbliżenia warunków do panujących na polu walki w trakcie zajęć wykorzystano repliki karabinków ASG oraz amunicję ślepą. Podchorążowie wyznaczeni do działania jako przeciwnik otrzymali zadanie prowadzenia ognia do atakujących. Ostrzał mogli prowadzić tylko w momencie, gdy sami nie znajdowali się pod ogniem. W wyniku takiego założenia ćwiczący podchorążowie nauczyli się jak trudna jest wzajemna współpraca i komunikacja. Pierwsze próby ataku na stanowiska ogniowe przeciwnika kończyły się porażką, ponieważ żołnierze wyznaczeni do pozorowania przeciwnika bardzo dobrze wykorzystywali ich błędy i brak wzajemnego ubezpieczania. Umożliwienie pozoracji fizycznego oddziaływania na ćwiczących za pomocą plastikowych pocisków wystrzeliwanych z karabinków wymusiło na ćwiczących konieczność skuteczniejszego działania. Źle wybrana postawa strzelecka, czy zbyt wolne wykonywanie skoków skutkowało uderzeniem plastikowego pocisku i komendą instruktora „WRÓĆ", w celu powtórzenia działania.zdjęcia: 3 pluton 5 kszkol.

Back to top