Kadra Zespołu Wojsk Rakietowych i Artylerii wykonała coroczne strzelania egzaminacyjne.

Zasadniczym celem zajęć było sprawdzenie kondycji strzeleckiej wykładowców Zespołu, a także doświadczalne sprawdzenie nowych metod przygotowania nastaw do strzelania oraz prowadzenia i kontroli ognia skutecznego.
Wykładowcy oraz słuchacze kursu doskonalącego mieli okazję sprawdzić celność ognia artyleryjskiego w różnych warunkach terenowych i pogodowych. Wykonywano strzelanie z 98 mm moździerzy ciągnionych M98, 122 mm haubic samobieżnych GOŹDZIK oraz 152 mm armato-haubic Dana.
Zajęcia prowadzone były przez kierownika Zespołu ppłk. dr. inż. Norberta Świętochowskiego. Kierownikami strzelania byli naprzemiennie mjr dr inż. Sławomir Krzyżanowski oraz kpt. mgr inż. Marek Śliwiński. Na wyróżnienie zasłużyli wykładowcy z Zespołu, którzy w trudnych warunkach wykonali strzelania bojowe na ocenę bardzo dobrą: kpt. Andrzej Szalla, kpt. Adrian Golonka i por. Tomasz Wieciech.
Dla oficerów kursu doskonalącego strzelania poligonowe były ostatnim sprawdzianem praktycznym, niezbędnym do ukończenia kursu z oceną pozytywną. Wysokie wyniki uzyskane podczas strzelania potwierdziły ich dobre przygotowanie do pełnienia dalszej służby w charakterze dowódców i oficerów sztabów pododdziałów i oddziałów artylerii.
Pobyt na toruńskim poligonie był okazją do wymiany poglądów i doświadczeń z kadrą Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia. Ppłk Świętochowski podsumował szkolenie w 2015 r. oraz wyraził podziękowania za doskonałe zabezpieczenie sprzętowe strzelań przez dywizjon szkolny. Ustalono także dalsze zasady współpracy pomiędzy naszą Uczelnią i toruńskim Centrum w kolejnym roku kalendarzowym.zdjęcia: st. chor. sztab. Marek Kańtoch

Back to top