Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin wyróżnił dwoje naszych studentów stypendium za wybitne osiągnięcia.

Stypendia w wysokości 15.000 zł przyznane zostały Małgorzacie Kutyckiej i Michałowi Panachedzie. Oboje są studentami II roku studiów drugiego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe.
Gratulujemy!

Back to top