Dr Aneta Kazanecka z Katedry Nauk Społecznych Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie została powołana na kadencję 2015-2018 w skład Zespołu Młodych Naukowców przy Komitecie Prognoz „Polska 2000 Plus" Polskiej Akademii Nauk.

Nominacja została wręczona podczas konferencji na temat katastroficznych wizji rozwoju zorganizowanej przez Polską Akademię Nauk .
Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus" jest jednym z komitetów problemowych Polskiej Akademii Nauk. W swojej działalności koncentruje się na inspirowaniu i koordynowaniu studiów nad przyszłością ze szczególnym uwzględnieniem możliwych kierunków rozwoju Polski takich, jak: rozpoznanie ewolucji potrzeb społecznych, celów rozwoju gospodarki narodowej, przyszłej struktury społecznej i gospodarczej, sposobów życia i warunków rozwoju, kierunków postępu technicznego oraz nowych technologii. Koncentruje się również na problematyce bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Oprócz tego Komitet zajmuje się opracowywaniem wielowariantowych i interdyscyplinarnych scenariuszy rozwoju oraz współpracą z zagranicznymi ośrodkami badań nad przyszłością.
Misją Polskiej Akademii Nauk jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju nauki oraz ustanawiania najwyższych standardów jakości badań i norm etycznych w badaniach naukowych.
Dr Aneta Kazanecka w swoich badaniach naukowych koncentruje się na zagadnieniach związanych z dyplomacją, polityką zagraniczną i komunikacją społeczną oraz międzynarodową.
Gratulujemy.

Doktor z WSOWL w Zespole Mlodych Naukowcow 800

Back to top