- Będą Państwo pełnili służbę w uczelni z bogatymi tradycjami i z ważną misją, którą jest kształcenie przyszłych kadr dowódczych – powiedział pełniący obowiązki Rektora-Komendanta płk dr Piotr Pertek podczas uroczystości powitania w murach Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych dwóch żołnierzy.

Służbę w Wydziale Personalnym rozpoczęła ppor. Magdalena Chmielarczyk, która przybyła z 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia. Do Sekcji Informatyki trafił st. chor. Sławomir Fiodorów, który poprzednio obowiązki pełnił w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym.

Liczę na to, że odnajdą tu Państwo swoje miejsce i nie zapomnicie, że żołnierz to specyficzny obywatel, który ma więcej obowiązków, niż praw – dodał na zakończenie spotkania płk dr Piotr Pertek.

tekst: mjr Piotr Szczepański
zdjęcia: WSOWL

Back to top