Doskonalenie procedur taktycznych i medycznych w górach było celem ćwiczenia „Przygotowanie i prowadzenie przez pluton zmotoryzowany działań taktycznych w specyficznych środowiskach walki". W dniach 25-27 kwietnia wzięli w nim udział podchorążowie z Sekcji Działań Połączonych.

Prowadzącymi szkolenie byli oficerowie z Zakładu Działań Połączonych: kpt. Aleksander Ziemiński – opiekun Sekcji, kpt. Michał Kalisiak, kpt. Artur Zielichowski oraz dr Beata Zysiak-Christ z Katedry Bezpieczeństwa Narodowego. Przedsięwzięcie realizowane było na bazie Ośrodka Szkolenia „Wysoki Kamień" oraz w Górach Izerskich.

Podchorążowie wykonywali zadania taktyczne w dwóch zespołach zadaniowych, zgodnie z wcześniej przygotowanymi planami, które zawierały sytuację taktyczną i procedury medycznyche TCCC (Tactical Combat Casualty Care).

Do zadań nocnych wykorzystano po raz pierwszy gogle noktowizyjne typu MU-3,MU-3AD. Podczas szkolenia zrealizowano 12-godzinny marsz nocny na noktowizji, w czasie którego zespoły weszły na Szrenicę i przeszły część masywu Gór Izerskich, a w końcowym etapie założyły bazy przejściowe.

W trakcie zajęć podchorążowie doskonalili umiejętności w posługiwaniu się mapą, GPS oraz procedurami łączności, TCCC i Medavac.

zdjęcia: kpt. Aleksander Ziemiński, dr Beata Zysiak-Christ

Back to top