W murach WSOWL odbyło się seminarium naukowe pt.: „Negocjacje, szturm czy strzelec wyborowy – sposoby rozwiązywania sytuacji zakładniczych o charakterze terrorystycznym".

Patronami przedsięwzięcia byli Rektor-Komendant - płk prof. dr hab. Mariusz Wiatr, którego reprezentował Pełnomocnik Rektora-Komendanta ds. studenckich, prof. dr hab. inż. Janusz Szelka, a także Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu – insp. Wojciech Ołdyński. W seminarium uczestniczyli także kadra i studenci.

Organizatorami przedsięwzięcia byli członkowie Naukowego Koła Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych przy Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie. - Aspektem wyróżniającym seminarium stała się obecność przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, którzy podczas swoich wystąpień, od strony praktycznej, przedstawili pracę Policji w zakresie rozwiązywania sytuacji zakładniczych o charakterze terrorystycznym – informuje opiekun Koła mjr Jarosław Stelmach. Uczestnicy spotkania mogli wysłuchać wypowiedzi Dowódcy Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji (SPAP) – nadkom. Roberta Otczyka, koordynatora negocjatorów KWP Wrocław – st. asp. Mieczysława Dziemidoka, kom. dr Barbary Kaczmarczyk ze Sztabu KWP we Wrocławiu, a także mjr. Jarosława Stelmacha, który przedstawił rolę Sił Zbrojnych RP w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych o charakterze terrorystycznym.

W trakcie seminarium miała miejsce prezentacja sprzętu i wyposażenia SPAP KWP we Wrocławiu.

tekst: WSOWL/Paulina Podrucka
zdjęcia: WSOWL

Back to top