Na Cmentarzu Żołnierzy Polskich w parku Grabiszyńskim odbyły się uroczystości upamiętniające 69. rocznicę podpisania aktu bezwarunkowej kapitulacji Niemiec. Hołd walczącym z nazizmem oddała delegacja z WSOWL, na czele z Prorektorem ds. Wojskowych płk. dr. Piotrem Pertkiem.

W obchodach udział wzięli także: przedstawiciele władz państwowych, samorządowych i miejskich, przedstawiciele jednostek i instytucji wojskowych Garnizonu Wrocław, funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji, Straży Miejskiej oraz Służby Celnej. Wśród obecnych nie mogło zabraknąć delegacji związków kombatantów i weteranów, harcerzy oraz uczniów wrocławskich szkół. Swoją obecnością obchody uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych.

To z ich męstwa i umiłowania wolności, najwyższej próby patriotyzmu, czerpały inspirację do działania następne pokolenia. Wartości te były źródłem siły na drodze ku pełnej niepodległości – mówił Dowódca Garnizonu, płk Wojciech Lewicki. Pułkownik podkreślił tragizmn losów żołnierskich po zakończeniu wojny, kiedy to decyzje jałtańskie przekreśliły możliwość powrotu do Polski wielu tysięcy żołnierzy polskich, przelewających krew na zachodzie Europy. Tysiące żołnierzy polskiej konspiracji niepodległościowej trafiło również do radzieckich więzień i łagrów, tracąc w nich zdrowie i życie.
(...) Pamiętajmy o ofierze krwi i życia złożonej na ołtarzu Ojczyzny. Pamiętajmy o znanych i bezimiennych żołnierzach Wojska Polskiego, którzy nie złożyli broni, walcząc w obronie wolności, godności, honoru i prawa do życia w niepodległym kraju na wszystkich frontach II wojny światowej. (...) Niech bohaterskie czyny żołnierzy utrwalone w historii narodu i tradycjach oręża polskiego będą przykładem dla przyszłych pokoleń. Niech stanowią dowód dotrzymania wierności przysiędze. Oddajmy im najwyższą cześć i czcijmy ich pamięć. Chwała bohaterom, Cześć Ich pamięci! – powiedział na zakończenie przemówienia Dowódca Garnizonu.
W czasie uroczystości odczytano Apel Poległych zakończony salwą honorową. Uroczystość zakończyła się złożeniem wieńców i wiązanek kwiatów przy pomniku.

zdjęcia: sierż. Andrzej Pstrocki

Back to top