Wymiana doświadczeń z wykorzystania systemów symulacji w szkoleniu taktycznym, była głównym celem międzynarodowych warsztatów z przedstawicielami szwedzkich Sił Zbrojnych oraz firm: BAE Systems, Bohemia Interactive Simulations i OBRUM.

W trakcie spotkania, uczestnicy warsztatów zostali zapoznani z profilami działalności i obszarami współpracy naukowej realizowanej w Uczelni oraz współczesnymi strukturami poddziałów ogólnowojskowych i systemem szkolenia załóg wozów bojowych Sił Zbrojnych Szwecji. Przedstawiciel firmy OBRUM zapoznał zebranych z przebiegiem prac rozwojowych i możliwościami wykorzystania trenażera SK-1 Pluton.
W części praktycznej zaprezentowane zostały systemy symulacyjne SK-1 Pluton i PACAST.

Podczas dyskusji poruszano zagadnienia dotyczące rozwiązań technicznych i organizacyjnych zastosowanych w prezentowanych systemach symulacyjnych oraz możliwości ich zastosowania w szkoleniu taktycznym.

Back to top