- To honor i wyróżnienie, że możemy stanowić swoisty pomost pomiędzy chlubną przeszłością, a teraźniejszością i przyszłością - powiedział Rektor-Komendant płk prof. dr hab. Mariusz Wiatr podczas uroczystości przejęcia dziedzictwa tradycji Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie przez Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

W apelu wzięło udział wielu gości, wśród których znaleźli się: przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich i samorządowych, rektorzy uczelni Wrocławia, duchowni, byli komendanci wrocławskiej uczelni, dowódcy, kierownicy jednostek i instytucji wojskowych oraz służb mundurowych działających na terenie Wrocławia.
Ceremonia mogła się odbyć dzięki zaangażowaniu: Prezesa Koła Przyjaciół Szkoły Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej – Ryszarda Ejchelkrauta, Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Komorowa – Bogumiła Brzózki oraz Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka – Władysława Krzyżanowskiego. Zostali oni uhonorowani „Medalem Uczelni".

Po uroczystości odbyło się otwarcie „Centrum Dydaktyczno-Szkoleniowego im. Szkoły Podchorążych Piechoty 1917-1939" i odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Zaproszeni goście zostali zapoznani z jedynym w Polsce systemem symulacji taktycznej PACAST, kompleksowym symulatorem plutonu zmotoryzowanego wyposażonego w Kołowe Transportery Opancerzone ROSOMAK i wirtualną strzelnicą. Mogli także zobaczyć szturm na budynek z wykorzystaniem HUMMERÓW, pokaz sprzętu będącego na wyposażeniu wojska i grup rekonstrukcyjnych oraz pokaz musztry paradnej.
Piątkowa zbiórka była także okazją do wręczenia „Gwiazdy Afganistanu". Zgodnie z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Ministra Obrony Narodowej, odznaczenie to otrzymał kpt. Marek Śliwiński. Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę odznaczony został mjr Artur Szleszyński. Za wybitne zasługi, w szczególności za znaczące osiągnięcia szkoleniowe i dydaktyczne, w dowodzeniu, szkoleniu, pracy wychowawczej, eksploatacji środków technicznych i uzbrojenia, Rektor-Komendant wyróżnił nadaniem tytułu honorowego „Zasłużony Żołnierz RP" z odznaką w III stopniu płk. dr. Lesława Wełyczko i ppłk. dr. Marka Pytla.
- Od dzisiaj tradycje Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych i Szkoły Podchorążych Piechoty stanowią jedność. Hołdowanie im stanowi zaszczyt i wyzwanie dla całego stanu osobowego Uczelni – stwierdził na zakończenie spotkania płk prof. dr hab. Mariusz Wiatr.

***

Szkoła Podchorążych Piechoty - spadkobierczyni i kontynuatorka Szkoły Rycerskiej - powstała 28 lutego 1917 r. na podstawie zarządzenia Naczelnego Dowódcy Polskiej Siły Zbrojnej generała Hansa Hartwiga von Beselera. Szkoła podjęła działalność w Komorowie 9 września 1917 r. Jej pierwszym komendantem został kpt. Sztabu Generalnego Marian Kukiel.
Na początku 1918 r. zwierzchnictwo nad Szkołą przejęła Królewsko-Polska Komisja Wojskowa, a z jej ramienia ppłk Leon Barbecki. Spośród słuchaczy Szkoły rekrutowała się pierwsza kompania wartownicza Belwederu – siedziby Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. W latach 1917-1920 Szkoła prowadziła przyspieszone szkolenie, w związku z bardzo dużymi potrzebami frontów na kadrę dowódczą. W sierpniu 1921 r. utworzono kurs roczny dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w stopniu oficerskim. Absolwenci kursu otrzymywali stopień podchorążego oraz prawo wstępu do szkół oficerskich innych rodzajów wojsk.
We wrześniu 1922 utworzono przy Szkole pierwszy rocznik Oficerskiej Szkoły Piechoty. Jesienią 1926 Oficerską Szkołę Piechoty i Szkołę Podchorążych połączono pod wspólną nazwą – Oficerska Szkoła Piechoty. W sierpniu 1928 r. Minister Spraw Wojskowych przemianował Oficerską Szkołę Piechoty na Szkołę Podchorążych Piechoty.
Absolwenci Szkoły brali udział w wojnie obronnej 1939 r. oraz toczyli walki na frontach II wojny światowej.

tekst: mjr Piotr Szczepański
zdjęcia: st. chor. sztab. Marek Kańtoch

Back to top