Przez tydzień podchorążowie III roku studiów I stopnia oraz I roku studiów II stopnia brali udział w zgrupowaniu Wojsk Rakietowych i Artylerii w Ośrodku Szkolenia Poligonowego w Toruniu. Głównym celem szkolenia było doskonalenie umiejętności podchorążych w roli dowódcy plutonu ogniowego.

- Podchorążowie mieli okazję zapoznać się z 155 mm armato-haubicą samobieżną AHS KRAB oraz bezpilotowym środkiem powietrznym FLY EYE, a także stacją rozpoznania radiolokacyjnego LIWIEC – informuje Kierownik Zakładu Wsparcia Działań płk dr inż. Jacek Narloch, który pełnił merytoryczny nadzór nad procesem kształcenia podchorążych WSOWL.

W ramach wymiany doświadczeń z artylerzystami armii Stanów Zjednoczonych studenci mieli możliwość doskonalenia umiejętności zgodnie z procedurami call for fire (wezwanie wsparcia ogniowego).

Szkoleni mieli także okazję do rozmowy z Szefem Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii płk. dr. inż. Jarosławem Kraszewskim na temat przyszłości i kierunków rozwoju polskiej artylerii.

tekst: WSOWL
zdjęcia: płk dr inż. Jacek Narloch

Back to top