Podczas akcji honorowego krwiodawstwa, przeprowadzonej w WSOWL, zebrano ponad 11 litrów krwi, którą oddało 25 osób. Krew zostanie przekazana przez Terenową Stację Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa do Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku we Wrocławiu.

Dawcy dzielili się swoimi czekoladami, otrzymanymi w ramach posiłku regeneracyjnego, przekazując je potrzebującym. Czekolady wzbogacą paczki dla dzieci z domu dziecka przy ul. Lekcyjnej oraz dzieci niepełnosprawnych intelektualnie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Głogowskiej.

Back to top