W pierwszy weekend września mury Uczelni odwiedzili absolwenci Promocji 1998 (12 kompania podchorążych).

Spotkanie zorganizowano z okazji dwudziestej rocznicy rozpoczęcia kształcenia w Wyższej Szkole Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki. W zjeździe uczestniczyło 20 absolwentów, spośród 73, którzy ukończyli „Zmech" 16 lat temu.

Zjazd rozpoczął się uroczystym apelem. Honorowy Przewodniczący Zjazdu Absolwentów płk Marcin Maj (dowódca 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego) złożył meldunek pierwszemu dowódcy 12 kompanii – ppłk. Mirosławowi Krzyżoszczakowi. Po przywitaniu z zebranymi dowódca dokonał przeglądu pododdziału, a następnie powitał pozostałą kadrę dowódczą 12 kpchor.: płk. prof. dr. hab. Dariusza Kozerawskiego, ppłk. dr. Zbigniewa Grobelnego oraz ppłk. Mariusza Ziołę. Uroczysty apel zakończyła defilada oficerów.
Następnie przyszedł czas na zwiedzanie „Alma Mater". Absolwenci odwiedzili Centrum Szkoleniowo-Dydaktyczne, gdzie zapoznali się z trenażerami i systemami symulacyjnymi, wykorzystywanymi do szkolenia podchorążych i słuchaczy WSOWL, zwiedzili nowy budynek dydaktyczny Instytutu Dowodzenia, obiekty sportowe oraz Salę Tradycji, w której zostali zapoznani ze strukturą i zadaniami Uczelni.
W dalszej części wizyty oficerowie złożyli kwiaty pod pomnikiem patrona Uczelni - gen. Tadeusza Kościuszki. Następnie odbyło się uroczyste wręczenie pamiątkowych certyfikatów oraz specjalnych podziękowań dla kadry dowódczej 12 kpchor.
Po opuszczeniu murów Uczelni kadra i absolwenci 12 kpchor. odwiedzili groby, gdzie złożyli wiązanki kwiatów i minutą ciszy uczcili pamięć byłego Komendanta WSO im. T. Kościuszki – gen. dyw. Ryszarda Lacknera oraz poległego w Iraku Kolegi – por. Krzysztofa Kaśkosa.
Następne spotkanie planowane jest za 4 lata w 20 rocznicę promocji na pierwszy stopień oficerski.

Back to top