12 września br. w Uczelni uroczyście obchodzono Święto Wojsk Lądowych. Z tej okazji Rektor-Komendant płk prof. dr. hab. Mariusz Wiatr wraz z Wicewojewodą Dolnośląskim Ewą Mańkowską wręczyli odznaczenia i medale dla żołnierzy i pracowników wojska.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Ministra Obrony Narodowej, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, odznaczył: Złotym Medalem Za Długoletnią Służbę:

 • płk. Kazimierza Kędzię,
 • ppłk. Krzysztofa Galanta,

Srebrnym Medalem Za Długoletnią Służbę:

 • płk. Mirosława Dolińskiego,
 • ppłk. Czesława Dąbrowskiego,
 • ppłk. Sławomira Hajta,

Brązowym Medalem Za Długoletnią Służbę:

 • mjr. Marka Głowacza. 

 

Za długoletnią, wzorową służbę lub pracę w Wojsku Polskim, Minister Obrony Narodowej nadał:

Złoty Medal Siły Zbrojne W Służbie Ojczyzny:

 • płk. Markowi Kulczyckiemu,
 • płk. Dariuszowi Skorupce,
 • płk. Mirosławowi Smolarkowi,
 • ppłk. Piotrowi Kałuży,
 • ppłk. Markowi Pytlowi,
 • mjr. Wojciechowi Czerechowskiemu,
 • mjr. Waldemarowi Świderskiemu,
 • p .Ewie Salak,

Srebrny Medal Siły Zbrojne W Służbie Ojczyzny:

 • ppłk. Dariuszowi Krośko,
 • mjr. Rafałowi Niedzieli,
 • mjr. Mariuszowi Ratajczykowi,
 • mjr. Adamowi Szczepaniakowi,
 • mjr. Maciejowi Szukalskiemu,
 • kpt. Mirosławowi Halotowi,
 • kpt. Pawłowi Komorkowi,
 • kpt. Grzegorzowi Krzywieckiemu
 • kpt. Markowi Miturskiemu,
 • kpt. Damianowi Przerwie,
 • kpt. Andrzejowi Szalli,
 • por. Norbertowi Tkaczykowi,
 • chor. Przemysławowi Ryżowi,
 • p. Jolancie Furkacz,
 • p. Ewie Tomczyk,

Brązowy Medal Siły Zbrojne W Służbie Ojczyzny:

 • kpt. Dariuszowi Gąsiorowi,
 • kpt. Michałowi Kalisiakowi,
 • kpt. Jackowi Piontkowi,
 • por. Małgorzacie Kowalskiej,
 • por. Jolancie Nikiel,
 • st. chor. Zbigniewowi Nazimkowi,
 • Monice Kaliściakowej,
 • Beacie Kościów,
 • Dominice Leciejewskiej-Cieśli,
 • Katarzynie Stopie,
 • Magdalenie Ślipek-Tymeckiej,
 • p. Annie Wałek.

Na podstawie Zarządzenia Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, na wniosek Zarządu Głównego Związku Sybiraków, Szef Wydziału Wychowawczego ppłk Jan Kutny wyróżniony został Medalem „Pro Patria". Medal przyznawany jest osobom szczególnie zasłużonym w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Ojczyzny. Uroczystość uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych.

***

Tradycja obchodów tego święta sięga II Rzeczypospolitej. Początkowo swoje święta obchodziły pułki piechoty, ułanów, strzelców konnych, artylerii i saperów. Od 1931 roku oficjalnie obchodzono święto artylerii i artylerii przeciwlotniczej.Przez następne 47 lat największy rodzaj sił zbrojnych nie miał swojego święta.Zarządzeniem Ministra Obrony Narodowej nr 52 z 20.11.1995r. zostało ponownie ustalone Święto Wojsk Lądowych w celu konsolidacji wszystkich środowisk kombatanckich i żołnierzy wojsk lądowych oraz uświetnienia najlepszych tradycji jednostek wojskowych, w tym ich pokojowych dokonań.

zdjęcia: st. chor. sztab. Marek Kańtoch

Back to top