68 absolwentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych (WSOWL) zostało promowanych na pierwszy stopień oficerski. Uroczystości promocyjne rozpoczęły się 12 września br. wręczeniem przez Rektora-Komendanta – płk. prof. dr. hab. Mariusza Wiatra wraz z Prorektorem ds. dydaktyczno-naukowych – płk. dr. Markiem Kulczyckim, dyplomów i świadectw ukończenia Uczelni oraz patentów oficerskich.

Zgodnie z wieloletnią tradycją tego dnia nastąpiło złożenie przez delegację żołnierzy kwiatów pod pomnikiem patrona – generała Tadeusza Kościuszki. Wieczorem, w kościele garnizonowym - Bazylice Mniejszej pw. Św. Elżbiety, odprawiono mszę świętą w intencji tegorocznych absolwentów.

W sobotę 13 września br. na wrocławskim rynku rozpoczęła się uroczystość promocji na pierwszy stopień oficerski. Wzięło w niej udział wielu znamienitych gości, wśród których znaleźli się przedstawiciele: Sejmu, Senatu, Ministerstwa Obrony Narodowej, Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, jednostek wojskowych, policji, władz wojewódzkich i samorządowych, uczelni krajowych i zagranicznych.Akt uroczystego promowania na stopień podporucznika – moment, który pozostaje w pamięci każdego oficera - dokonał się za pośrednictwem Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generała Mieczysława Gocuła. Absolwenci, podchodząc po kolei do podium, przyklękali na nim, a promujący wypowiadał słowa „W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mianuję was podporucznikami Wojska Polskiego". Podczas uroczystości nowo mianowani oficerowie złożyli uroczyste ślubowanie oraz odśpiewali „Pieśń Rycerską".

Za osiągnięcie wysokich wyników w wykonywaniu zadań służbowych, wzorową postawę oraz ukończenie nauki z wyróżnieniem, pierścieniami pamiątkowymi Uczelni wyróżnieni zostali: ppor. Katarzyna Butryn, ppor. Łukasz Dworak, ppor. Damian Galant, ppor. Aldona Bińkowska i ppor. Sylwia Graff.-

Wraz ze wstąpieniem do korpusu oficerskiego swoją wiedzą, energią oraz młodością wniesiecie Państwo nowe impulsy do wnętrza Sił Zbrojnych wzmacniając ich nowoczesny charakter. Otrzymaliście Państwo solidne wykształcenie bowiem wrocławska uczelnia wychowuje i kształci znakomicie przygotowane kadry Wojska Polskiego – powiedział w przemówieniu generał Mieczysław Gocuł. Pierwszy żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej przywołał także słowa zapisane w „Kodeksie Honorowym Żołnierza Zawodowego Wojska Polskiego", mówiące o tym, że „Zawodowa służba wojskowa jest powołaniem i świadomym wyborem. Stawia żołnierza w szczególnej dyspozycji wobec Ojczyzny, obrony jej niepodległości i bezpieczeństwa z gotowością poniesienia ofiary życia włącznie". Słowa te mają stanowić drogowskaz dla podporuczników w dalszej działalności służbowej.

Promocję zakończyła defilada. Najbarwniejszymi pododdziałami biorącymi udział w defiladzie były kolumny absolwentów, maszerujące z kwiatami wręczonymi im przez licznie przybyłe na uroczystość rodziny.

Promocja na pierwszy stopień oficerski wieńczy okres wytężonej i ciężkiej pracy, w czasie którego absolwenci WSOWL wprowadzali w życie dewizę swojej Alma Mater - Per Aspera Ad Astra – (czyli przez ciernie do gwiazd), do tych gwiazd, które od dzisiaj, lśnić będą na mundurach bohaterów uroczystości.Młodzi podporucznicy zasilą Siły Zbrojne na terenie całego kraju.

tekst: mjr Piotr Szczepańskizdjęcia: st. chor. sztab. Marek Kańtoch, mł. chor. Marek Dolot

Back to top