17 września br. doszło do podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy WSOWL, a Zespołem Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 29 Pułku Piechoty 2 Armii Wojska Polskiego w Kamiennej Górze.

W siedzibie Uczelni umowę podpisali Rektor-Komendant WSOWL - płk prof. dr hab. Mariusz Wiatr oraz Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 29 Pułku Piechoty 2 Armii Wojska Polskiego - mgr Mariola Jaciuk.

Celem podpisanego dokumentu jest podjęcie wspólnych działań na rzecz rozwoju i edukacji młodzieży w zakresie propagowania wiedzy technicznej i przygotowania przyszłych kadr inżynieryjno-technicznych na potrzeby polskiej nauki, gospodarki i społeczeństwa.

Na podstawie porozumienia strony mają współdziałać na rzecz społeczności lokalnej i regionu, głównie poprzez prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, w tym wykonywanie ekspertyz, diagnoz i prognoz.

Back to top