26 września br. w Sali Tradycji Prorektor ds. wojskowych płk dr Piotr Pertek powitał ppor. Annę Mleczko-Trybus, która objęła stanowisko w Sekcji Służby Zdrowia.

Zgodnie z tradycją pani podporucznik otrzymała oznaki Uczelni.

Back to top