„Ja żołnierz Wojska Polskiego przysięgam ..." – tak 311 studentów wojskowych Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych i Akademii Marynarki Wojennej rozpoczęło ślubowanie ojczyźnie. To pierwsza w historii wspólna przysięga trzech uczelni wojskowych i jednocześnie pierwsza, która odbyła się na Westerplatte, w historycznym dla polskiego narodu miejscu.

Ceremonię zainaugurowało podniesienie flagi państwowej o godz. 8:00 na placu apelowym AMW. Na kulminacyjny punkt dnia, czyli uroczystą przysięgę wojskową pododdziały przemieściły się na Westerplatte. Podchorążowie w Gdyni zostali zaokrętowani na ORP „Iskra", ORP „Lech" oraz ORP „Wodnik" i drogą morską udali się na miejsce uroczystości.

Przysięga rozpoczęła się punktualnie o godz. 12:00 złożeniem meldunku przez Rektora-Komendanta AMW kontradmirała dr. inż. Czesława Dyrcza Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych generałowi broni Markowi Tomaszyckiemu. Później nastąpiło powitanie zaproszonych gości, wśród których był między innymi: generał dywizji Mirosław Różański, radca – koordynator sekretarza stanu MON. „Jest to historyczna chwila, a doniosłości dodaje miejsce, w którym się znajdujemy. Umieszczony tu napis Nigdy więcej wojny oby Wam podchorążowie towarzyszył do końca służby" – zaznaczył kontradmirał Dyrcz przemawiając do podchorążych.

Przysięgę złożyło 311 podchorążych, w tym 76 studentów wojskowych z Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, 201 studentów wojskowych z Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych oraz 34 studentów wojskowych z Akademii Marynarki Wojennej.

Do aktu przysięgi wystąpiły sztandary trzech uczelni, a wyróżnionymi przysięgą na sztandar byli:

z Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych

 • szer. pchor. Jan Szczepański,
 • szer. pchor. Marcin Lachowicz,
 • szer. pchor. Stanisław Hałyk,
 • szer. pchor. Grzegorz Kordylewski,

z Wyższej Szkoły Sił Powietrznych

 • szer. pchor. Patryk Marzysz,
 • szer. pchor. Karol Lewandowski,
 • szer. pchor. Piotr Gula,
 • szer. pchor. Mateusz Brygier,

z Akademii Marynarki Wojennej

 • mar. pchor. Patrycja Breza,
 • mar. pchor. Katarzyna Garus,
 • mar. pchor. Marcin Przybysz,
 • mar. pchor. Karol Paterski.

Przysięga oznacza dla podchorążych rozpoczęcie profesjonalnej służby wojskowej oraz początek długiej i ciężkiej drogi do uzyskania szlifów oficerskich. Po akcie ślubowania nastąpiło wyróżnienie podchorążych, którzy uzyskali najlepsze wyniki podczas szkolenia podstawowego, a przypadku AMW również w czasie rejsu kandydackiego. Wyróżnionymi zostali z WSOSP szer. pchor. Michał Mądry, szer. Michał Marcula, szer. pchor. Paweł Zając, z WSOWL szer. pchor. Maciej Magdziak, szer. pchor. Tomasz Krzak, szer. pchor. Bończak Jakub, a z AMW mar. pchor. Patrycja Breza, mar. pchor. Katarzyna Garus, mar. pchor. Marcin Przybysz.

Po uroczystości odbyła się defilada pododdziałów, którym towarzyszyła Orkiestra Reprezentacyjna MW RP oraz Kompania Reprezentacyjna MW RP.

Przysięga wojskowa to najważniejsze wydarzenie w życiu każdego żołnierza. W niej zawarta jest cała istota służby wojskowej. To ona wiąże żołnierza z ojczyzną i narodem często aż do najwyższej ofiary – poświęcenia życia. Dlatego też, było to wielkie przeżycie nie tylko dla studentów wojskowych I roku trzech uczelni wojskowych, ale również dla ich rodzin i najbliższych, którzy licznie przybyli na uroczystość.

zdjęcia: Marian Kluczyński

Back to top