26 września br. w Sali Tradycji miało miejsce uroczyste zakończenie kursu doskonalącego „Funkcjonowanie krajowego systemu zarządzania kryzysowego".

W trakcie kursu słuchacze mieli możliwość pogłębienia wiedzy z problematyki zarządzania kryzysowego oraz zapoznania się z praktycznym działaniem systemu podczas wizyt w instytucjach cywilnych zajmujących się tą problematyką. Świadectwa ukończenia kursu w imieniu Rektora – Komendanta wręczył Dyrektor Instytutu Dowodzenia płk dr Kazimierz Kędzia.

W swoim przemówieniu płk Kędzia podkreślił znaczenie systemu zarządzania kryzysowego we współczesnym świecie, pogratulował kursantom osiągniętych wyników w nauce oraz życzył żołnierskiego szczęścia.

tekst: por. Tomasz Nowakowski

Back to top