29 września br. na Uniwersytecie Obrony w Brnie odbyło się trzecie spotkanie plenarne grupy roboczej LoD-7 ustanowionej przez Sekretariat Europejskiego Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony (EKBiO) koordynujący międzynarodowy projekt dotyczący wymiany młodych oficerów.

Grupa robocza LoD-7 już od 2011 roku skupia swoją uwagę przede wszystkim na stworzeniu platformy współpracy i wspólnych zasad dla uczelni wojskowych, pozwalających na międzynarodową wymianę młodych oficerów. Stopniowo projekt został nazwany Military Erasmus.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele uczelni wojskowych i akademii z Czech, Austrii, Polski, Węgier, Słowacji, Rumunii, Włoch i Serbii. Spotkaniu przewodniczył generał brygady Rudolf Urban. Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Lądowych reprezentowali: płk dr Mirosław Smolarek oraz Magdalena Hryniewicz.

Back to top