Inauguracja roku akademickiego w WSOWL wso- Inauguracja roku akademickiego wrosła w tradycję i jest dzisiaj świętem każdej uczelni. Święto to ma szczególną wymowę, gdyż rozpoczyna dla studentów wielomiesięczny okres wytężonej nauki. Dla najmłodszych będzie to rok poznawania tajników życia żołnierskiego i studenckiego, pierwszych zaliczeń i egzaminów, pierwszy rok akademickiej przygody. Dla pozostałych studentów będą to koleje etapy zdobywania kompetencji osoby wykształconej – powiedział Rektor-Komendant płk prof. dr hab. Mariusz Wiatr podczas uroczystości rozpoczęcia nowego roku akademickiego w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

Wzięło w nim udział wielu znamienitych gości, wśród których znaleźli się przedstawiciele: Prezydenta, Sejmu, Ministerstwa Obrony Narodowej, Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, jednostek wojskowych, policji, władz wojewódzkich i samorządowych oraz uczelni krajowych.

Podczas uroczystości, zgodnie z tradycją, studenci odśpiewali najstarszą pieśń żaków „Gaudeamus Igitur" oraz „Pieśń rycerską". Wykład inauguracyjny „Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa państwa" wygłosił prof. dr. hab. inż. Zenon Zamiar.

Szczególnym momentem było ślubowanie studenckie złożone przez studentów pierwszego roku. Delegacja żaków odebrała upragnione indeksy z rąk Rektora-Komendanta WSOWL płk. prof. dr.hab. Mariusza Wiatra oraz Prorektora ds. dydaktyczno-naukowych płk. dr. Marka Kulczyckiego.

Poniedziałkowa inauguracja była okazją do wręczenia Medali Komisji Edukacji Narodowej. Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, Minister Edukacji Narodowej wyróżnił Medalem: dr hab. Teresę Grabińska i prof. dr. hab. inż. Zenona Zamiara.

Za osiągnięcie wysokich wyników w trakcie studiów oraz wyróżnioną pracę dyplomową, marszałek Województwa Dolnośląskiego wyróżnił następujących laureatów konkursu na „Najlepszy Dyplom Roku": Paulinę Juszyńską, Jerzego Kota, ŁukaszA Łukaszczuka, Piotra Bobowskiego, Annę Kotasińską, ppor. Bartosza Wiatrzyka, Paulinę Dziadyk i Waldemara Sobera.

Decyzją Komisji oceniającej prace magisterskie i licencjackie absolwentów szkół wojskowych w konkursie organizowanym przez Fundację imienia Jerzego Szmajdzińskiego, praca ppor. Joanny Nowakowskiej nt.: „Zarządzanie Oddziałami i pododdziałami plot podczas osłony wojsk w czasie przemieszczenia i rozmieszczenia" uznana została za najlepszą w kategorii prac magisterskich. Wyróżnienie wręczyli poseł Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska, Andrzej Dobrowolski (Prezes Zarządu Fundacji) i gen. bryg. w st. spocz. Witold Szymański (Członek Zarządu Rady Fundacji).

W trakcie uroczystości wręczono także nagrody Rektora-Komendanta, przyznawane za całokształt dorobku naukowego, dydaktyczno-wychowawczego oraz publicystycznego w roku akademickim 2013/2014. Nagrody Rektora-Komendanta otrzymali: prof. dr hab. inż. Zenon Zamiar, płk dr hab. inż. Krzysztof Jamroziak, dr hab. inż. Stanisław Stanek, mjr dr Marcin Bielewicz, ppłk dr Czesław Dąbrowski i kpt. dr Zbigniew Zielonka.

Rektor-Komendant płk prof. dr hab. Mariusz Wiatr uhonorował także gen. bryg. w st. spocz. Zdzisława Barszczewskiego „Medalem Uczelni".

Bieżący rok akademicki 2014/2015 jest pierwszym rokiem nauki dla 163 podchorążych (w tym 22 kobiet) oraz 891 studentów cywilnych. Naukę w WSOWL kontynuują również studenci starszych roczników. Ogółem na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia studiuje 2481 studentów, w tym 558 kobiet.

tekst: mjr Piotr Szczepański
zdjęcia: st. chor. sztab. Marek Kańtoch

Back to top