17 października br., odbył się wykład gościnny dr. hab. Krzysztofa Malagi, prof. nadzw. UEP pt.: "Perspektywy i ograniczenia konwergencji gospodarczej państw i regionów Europy".

Gościa powitał i przedstawił Dziekan Wydziału Zarządzania płk dr hab. inż. Dariusz Skorupka oraz Prodziekan Wydziału Zarządzania płk dr inż. Leszek Wełyczko.

Dr hab. Krzysztof Malaga jest profesorem w Katedrze Ekonomii Matematycznej na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Od lat współpracuje z wieloma europejskimi ośrodkami naukowymi, przede wszystkim z uniwersytetami francuskimi, w których wielokrotnie gościł jako profesor wizytujący. Jako tłumacz, przybliżył polskiemu środowisku naukowemu wiele prac z francuskojęzycznego obszaru badawczego z zakresu ekonomii i socjologii. Spektrum zainteresowań badawczych profesora Malagi jest bardzo szerokie: od zagadnień mikroekonomicznych do fundamentalnych problemów makroekonomii, z teorią wzrostu gospodarczego na czele. Wygłoszony wykład o konwergencji gospodarczej wpisuje się w ten ostatni nurt, interesujący nie tylko teoretyków ekonomii, ale także „zwykłych obywateli".

Zagadnienia konwergencji to inaczej pytania o możliwości i uwarunkowania, zbliżenia się poziomów gospodarczych (ale także społecznych i kulturowych) jednych państw lub regionów do innych. Kierunki zbieżności w tym zakresie, mogą mieć charakter realny lub tylko normatywno-nominalny. Kluczowa teza wygłoszonego referatu brzmiała: „Konwergencja realna to trwałe przemiany zachodzące w sferze realnej gospodarek regionów, krajów lub ugrupowań integracyjnych krajów, skutkujące w dłuższym okresie, nadrabianiem dystansu wobec gospodarek najlepiej rozwiniętych lub upodobnianiem się gospodarek". Można zatem sądzić, że w ocenie prelegenta najbardziej pożądaną dla gospodarki naszego kraju jest konwergencja realna. W trakcie spotkania prelegent nie ograniczył się tylko do ogólnikowych „obiegowych" określeń lecz przeprowadził głębszą, wielotorowa analizę omawianej problematyki, przestawiając zgodnie z zaawizowanymi w tytule wykładu oczekiwaniami „perspektywy i ograniczenia konwergencji gospodarczej". Zaprezentowany wywód oparł na rzetelnych oraz szczegółowych badaniach empirycznych, pogłębionych wieloaspektową analizą filozoficzną.

Na zakończenie wykładu głos zabrał Dziekan Wydziału Zarządzania płk dr hab. inż. Dariusz Skorupka. Podziękował on zaproszonemu prelegentowi za interesujący wykład, dzięki któremu społeczność akademicka Uczelni mogła zapoznać się z najnowszymi trendami w obszarze myśli ekonomicznej, dotyczącej szeroko pojętej integracji europejskiej.

Tekst: Wojciech Rybicki, Józef Ledzianowski
Zdjęcia: st. chor. sztab. Marek Kańtoch

Back to top