Zapoznanie z ofertą dydaktyczną WSOWL i możliwymi płaszczyznami współpracy w zakresie wymiany podchorążych oraz kadry dydaktycznej było celem wizyty wizytą w Uczelni Attaché Obrony Szwecji płk. Claesa Nilssona.

Gościa przyjął Prorektor ds. wojskowych – płk dr Piotr Pertek. W spotkaniu uczestniczyli także: Kierownik Zakładu Rozpoznania i Dowodzenia – płk Mirosław Smolarek oraz Oficer Sekcji Kontaktów Zagranicznych – kpt. Marcin Jasnowski.

W trakcie wizyty zaprezentowano informacje nt. struktury organizacyjnej i zadań realizowanych przez WSOWL oraz możliwości współpracy międzynarodowej w ramach projektów wojskowych oraz programu Erasmus +.

Attaché Obrony Szwecji został zapoznany z bazą dydaktyczno-szkoleniową Uczelni, w tym z możliwościami Centrum Dydaktyczno-Szkoleniowego otwartego w maju br.
Wizyta płk. Nilssona we Wrocławiu zaowocowała planami rozszerzenia współpracy polsko–szwedzkiej w ramach wspólnych przedsięwzięć szkoleniowych oraz dydaktyczno–naukowych.zdjęcia: st. chor. sztab. Marek Kańtoch

Back to top