4 listopada br. w Sali Tradycji WSOWL nadkomisarz Policji Barbara Kaczmarczyk złożyła przysięgę wojskową, tym samym rozpoczynając zawodową służbę wojskową pełnioną jako służba stała.

- Przed Panią dużo pracy na stanowisku wykładowcy, ale na podstawie dotychczasowych opinii służbowych i dorobku naukowego jestem przekonany, że doskonale sobie Pani poradzi. Proszę pamiętać, że żołnierzem-oficerem pozostaje się do końca życia – stwierdził podczas uroczystości Prorektor ds. wojskowych płk dr Piotr Pertek.

Jednocześnie Minister Obrony Narodowej z dniem objęcia obowiązków na stanowisku służbowym mianował oficera na stopień kapitana.zdjęcia: WOSWL

Back to top