Przedstawiciele WSOWL wzięli udział w naukowym seminarium eksperckim zatytułowanym: „Afganistan 2014 – rok zwycięstwa czy rok porażki? Doświadczenia dla przyszłości". Seminarium z cyklu „O bezpieczeństwie na Koszarowej" zorganizowane zostało przez Zakład Polityki Zagranicznej RP oraz Pracownię Koordynacji Badań i Dydaktyki Bezpieczeństwa Narodowego Uniwersytetu Wrocławskiego.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Sił Zbrojnych RP, reprezentanci polskiego i europejskiego przemysłu obronnego oraz naukowcy zajmujący się problematyką bezpieczeństwa.
W trakcie seminarium oficerowie z WSOWL przedstawili prezentacje w poszczególnych panelach. Płk dr Krzysztof Klupa omówił doświadczenia Polskich Kontyngentów Wojskowych w misji w Islamskiej Republice Afgańskiej. Mjr dr Piotr Pietrakowski zreferował polityczno-gospodarcze i militarne czynniki wpływające na powodzenie misji ISAF w Afganistanie. Kpt. mgr Artur Zielichowski skupił się na rezultatach polskiej obecności w prowincji Moqor w latach 2007-2011.
Spotkanie było okazją zaprezentowania wyników badań oraz skonfrontowania poglądów naukowych w szerokim gronie specjalistów z zakresu bezpieczeństwa.

 

Back to top