Ponad 90 naukowców, inżynierów oraz przedstawicieli wojska i przemysłu z kraju i z zagranicy wzięło udział w VI Międzynarodowym Sympozjum Naukowo-Technicznym EKSPLOLOG 2014. Zostało ono zrealizowane w Karpaczu przez oficerów Zakładu Logistyki Instytutu Dowodzenia WSOWL.

Tradycyjnie Patronat Honorowy objął Zastępca Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Szef Logistyki – płk Jerzy Jastrzębski, natomiast pracami Komitetu Naukowego Sympozjum kierował Rektor-Komendant Uczelni – płk prof. dr hab. Mariusz Wiatr.
Otwarcia Sympozjum dokonał Prorektor ds. dydaktyczno-naukowych WSOWL – płk dr Marek Kulczycki.

Zaproszenie do udziału w tegorocznym spotkaniu przyjęli pracownicy naukowo-dydaktyczni Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej, Politechniki Lubelskiej, Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Śląskiej, Wojskowej Akademii Technicznej, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Akademii Marynarki Wojennej, Zarządu Planowania Logistyki P4 Sztabu Generalnego WP, Inspektoratu Wsparcia SZ, Rosomak S.A., Wojskowego Ośrodka Badawczo-Wdrożeniowego Służby Żywnościowej, Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Urządzeń Mechanicznych, Wojsk Specjalnych, Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu oraz Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych. W obradach uczestniczyli także przedstawiciele Akademii Wojskowej z Litwy oraz Narodowego Technicznego Uniwersytetu z Ukrainy. Bardzo ważną i liczną grupę uczestników Sympozjum stanowili przedstawiciele przemysłu zbrojeniowego oraz firm współpracujących z wojskiem.
Podczas obrad wygłoszono 16 referatów w 4 sesjach plenarnych, które wzbudziły żywą dyskusję uczestników Sympozjum. Pozostałe referaty w liczbie 36 zaprezentowano podczas zorganizowanej drugiego dnia trwania Sympozjum sesji plakatowej.
Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty naukowo-techniczne, przybliżające uczestnikom problematykę szeroko pojętego utrzymania systemów technicznych oraz ofertę firm przybyłych na Sympozjum.
- Dziękujemy wszystkim uczestnikom, których przybycie uświetniło nasze Sympozjum. Dziękujemy także za twórczą atmosferę i zapraszamy ponownie za dwa lata – mówił na zakończenie spotkania Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego – płk dr inż. Kazimierz Kowalski.


zdjęcia: WSOWL

Back to top