- To dzięki misjom żołnierze mogą doskonalić swój warsztat, sprawdzać się, a przede wszystkim zdobywać doświadczenie potrzebne w codziennej działalności służbowej. Jednocześnie nie zapominamy o tych, którzy polegli do końca wykonując swoje obowiązki - powiedział Rektor-Komendant WSOWL płk prof. dr hab. Mariusz Wiatr podczas otwarcia wystawy „Udział żołnierzy Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu w misjach pokojowych w latach 1992-2014".

W holu bloku dydaktycznego zgromadzono zdjęcia, elementy wyposażenia i pamiątki żołnierzy wrocławskiej uczelni, którzy uczestniczyli w misjach poza granicami kraju.
Wystawa odbyła się w ramach przedsięwzięć realizowanych w resorcie obrony narodowej w związku z zakończeniem misji Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie w 2014 r. Zorganizowali ją pracownicy Klubu WSOWL.
Zaangażowanie Wojska Polskiego w operacje pokojowe sięga roku 1953, kiedy to polski rząd zdecydował wysłać blisko 400 obserwatorów wojskowych i personelu wspierającego w celu monitorowania rozejmu pomiędzy Koreą Południową a Koreą Północną.
Od tego czasu, ponad 95 tys. polskich żołnierzy uczestniczyło w 86 różnych misjach.
W tym czasie zmieniały się też zadania jakie realizowaliśmy w operacjach – od zadań logistycznych do bojowych w Iraku i Afganistanie.
Aktualnie polscy żołnierze służą w Afganistanie, Kosowie, Bośni i Hercegowinie oraz Republice Środkowoafrykańskiej.


tekst: mjr Piotr Szczepański
zdjęcia: st. chor. sztab. Marek Kańtoch

Back to top