Podchorążowie Sekcji Działań Połączonych realizowali ćwiczenia grupowe w Ośrodku Szkoleniowym „Wysoki Kamień" w Szklarskiej Porębie nt.: „Pluton zmotoryzowany w działaniach taktycznych w terenie górzystym".

Celem szkolenia było sprawdzenie procedur taktycznych opracowanych w Uczelni. W trakcie zajęć zrealizowano marsz na dystansie 25 km, w czasie którego instruktorzy na punktach kontrolnych sprawdzali wiedzę, umiejętności indywidualne i zespołowe z zakresu taktyki, medycyny pola walki, łączności, wykonywania dokumentów dowodzenia i współdziałania w ramach zespołów. Na każdym punkcie kontrolnym rozmieszczeni byli opiekunowie merytoryczni wyjazdu, którzy oceniali poszczególne działania. Po marszu odbyła się odprawa, podczas której przeanalizowano i oceniono zadania poszczególnych zespołów.
W trakcie działań nocnych z wykorzystaniem noktowizji, prowadzono obserwację i nasłuch obiektów zajętych przez przeciwnika, dokonano oceny i analizy rozmieszczenia jego sił i środków, a w godzinach porannych przeprowadzono szturm na rozpoznane obiekty.
W czterodniowym szkoleniu wykorzystano markery paintball oraz gogle noktowizyjne typu MU-3,MU-3 AD oraz środki łączności UKF.
W czasie zajęć podchorążowie doskonalili umiejętności w wykonywaniu szkiców (działania, obserwacji), planowaniu działań taktycznych na podstawie mapy, GPS, oraz realizacji procedur Medevac i TCCC (z ang. Tactical Combat Casualty Care).
Szkolenie nadzorowali: ppłk Czesław Dąbrowski i kpt. Aleksander Ziemiński z Zakładu Działań Połączonych oraz dr Beata Zysiak-Christ z Katedry Bezpieczeństwa Narodowego.


zdjęcia: dr Beata Zysiak-Christ, kpt. Aleksander Ziemiński

Back to top