74 żołnierzy walczyło o miano najlepszego strzelca Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu (WSOWL). Zawody strzeleckie przeprowadzono z okazji Dnia Podchorążego.

- Celem zawodów było podniesienie poziomu kondycji strzeleckiej kadry i podchorążych Uczelni. Była to doskonała okazja do doskonalenia umiejętności prowadzenia celnego ognia w warunkach indywidualnej i zespołowej rywalizacji. Przede wszystkim jednak chcieliśmy uczcić obchody Dnia Podchorążego – informuje sędzia główny zawodów mjr Piotr Gazarkiewicz, na co dzień wykładowca Zakładu Teorii i Praktyki Strzelań.
Kadra rywalizowała w konkurencji pistoletu wojskowego. Zawodnicy strzelali do oddalonej o dwadzieścia pięć metrów tarczy. Każdy ze startujących oddawał najpierw trzy strzały próbne, kolejnych dwadzieścia strzałów podlegało ocenie. Główną nagrodę wśród kadry, Puchar Rektora-Komendanta WSOWL, zdobył por. Sebastian Dostal z Pionu Kanclerza, drugie miejsce zajął mł. chor. Marek Kowalczycz również z Pionu Kanclerza. Na trzecim miejscu uplasował się kpt. Mariusz Sikora z Zakładu Działań Połączonych.
Pierwsze miejsce w klasyfikacji zespołowej kadry zajął Pion Kanclerza. Zespół reprezentujący Wydział Zarządzania zajął drugie miejsce, trzecia lokata przypadła w udziale zawodnikom z Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie.
Podczas zawodów podchorążowie wykonywali strzelanie z karabinka. Warunki strzelania były podobne jak dla kadry, z tą tylko różnicą, że tarcze znajdowały się na dystansie stu metrów, a zawodnicy strzelali z postawy strzeleckiej leżąc z wykorzystaniem podpórki. W wyniku sportowej rywalizacji, w klasyfikacji indywidualnej, najlepszym okazał się plut. pchor. Mikołaj Kunert z 2. kompanii szkolnej, drugą lokatę uzyskał szer. pchor. Bartłomiej Białuch z 3. kompanii szkolnej, trzecie miejsce ex aequo zajęli: sierż. pchor. Michał Kopertowski z 4. kompanii szkolnej i kpr. pchor. Paweł Szafarski z 2. kompanii szkolnej.
W klasyfikacji zespołowej triumfowała 2. kompania szkolna, drugie miejsce zajęła 4. kompania szkolna, wyprzedzając 5. kompanię szkolną.
Zgodnie z tradycją, wręczenie pucharów i dyplomów odbędzie się podczas uroczystego capstrzyku z okazji Dnia Podchorążego.


tekst: mjr Piotr Szczepański
zdjęcia: st. chor. sztab. Marek Kańtoch

Back to top