Ponad 200 zawodników wzięło udział w 44. Biegu z okazji Dnia Podchorążego. Rywalizacja odbywała się na dystansie 5000 m. Nasi biegacze znaleźli się wśród najlepszych zarówno w kategoriach indywidualnych, jak i zespołowych.
Zawody otworzył oraz udekorował zwycięzców Prorektor ds. wojskowych płk dr Piotr Pertek. 

KLASYFIKACJA

a) generalna:

Kobiet

I miejsce: Klaudia Pędziwiatr AWF Wrocław – 19 min. 20 s
II miejsce: Jolanta Szwarnóg WSOWL – 19 min. 27s
III miejsce: Ilona Grzywaczewska WSOWL – 19 min. 49 s


Mężczyzn

I miejsce: Mateusz Demczyszak 2 WOG – 16 min. 13 s
II miejsce: Kamil Makoś JW 2399 Świętoszów – 16 min. 18 s
III miejsce: Paweł MATNER AWF Wrocław – 16 min. 22 s

 

b) indywidualna:

Kobiet w ramach DOLNOŚLĄSKIEJ Ligi Międzyuczelnianej

I miejsce: Klaudia Pędziwiatr AWF Wrocław – 19 min. 20 s
II miejsce: Ilona Grzywaczewska WSOWL – 19 min. 49 s
III miejsce: Agata Litwin Uniwersytet Przyrodniczy – 20 min. 6 s


Mężczyzn w ramach DOLNOŚLĄSKIEJ Ligi Międzyuczelnianej

I miejsce: Kamil Sikora PWr – 16 min. 34 s
II miejsce: Wiktor Leśniewski PWr – 16 min. 53 s
III miejsce: Piotr Kuleczaj WSOWL – 17 min. 1s


Kobiet słuchaczy WSOWL

I miejsce: pchor. Jolanta Szwarnóg 2 kszkol. – 19 min. 27 s
II miejsce: pchor. Ilona Grzywaczewska 4 kszkol. – 19 min. 49 s
III miejsce: pchor. Róża Mórawska 5 kszkol. – 20 min. 18 s


Mężczyzn słuchaczy WSOWL

I miejsce: Piotr Kuleczaj st. cywil. – 17 min. 1s
II miejsce: pchor. Dariusz Jamro 2 kszkol. – 17 min. 38 s
III miejsce: pchor. Piotr Habrat 2 kszkol. – 17 min. 38 s


Żołnierzy zawodowych do 40-go roku życia

I miejsce: Mateusz Demczyszak 2 WOG – 16 min. 13 s
II miejsce: Kamil Makoś JW 2399 Świętoszów – 16 min. 18 s
III miejsce: Arkadiusz Gardzielewski 2 WOG – 16 min. 41 s


Żołnierzy zawodowych powyżej 40-go roku życia

I miejsce: Mariusz Plesiński JW 2399 Świętoszów – 17 min. 26 s
II miejsce: Bartłomiej Waloszczyk JW 2399 Świętoszów – 17 min. 53 s
III miejsce: Wojciech Michałkiewicz WSOWL – 19 min. 59 s

 

c) zespołowa:

Słuchaczy w ramach mistrzostw WSOWL

I miejsce: 2 kompania szkolna

• pchor. Dariusz Jamro – 17 min. 38 s
• pchor. Piotr Habrat – 17 min. 38 s
• pchor. Kamil Gronek – 18 min. 53 s
• pchor. Kamil Tafelski – 18 min. 57 s
• pchor. Szymon Fijał – 19 min. 25 s

II miejsce: 3 kompania szkolna

• pchor. Patryk Hładuniuk – 17 min. 54 s
• pchor. Sebastian Król – 18 min. 29 s
• pchor. Karol Najdyhor – 18 min. 37 s
• pchor. Maciej Białowąś – 19 min. 7 s
• pchor. Marcin Kozłowski – 19 min. 17 s

III miejsce: 4 kompania szkolna

• pchor. Dawid Żur – 18 min. 47 s
• pchor. Radosław Pawłowski – 18 min. 48 s
• pchor. Mateusz Zachariasz – 19 min. 39 s
• pchor. Ilona Grzywaczewska – 19 min. 49 s


Kobiet w ramach DOLNOŚLĄSKIEJ Ligi Międzyuczelnianej

I miejsce: Uniwersytet Wrocławski
II miejsce: Uniwersytet Ekonomiczny
III miejsce: Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki w składzie:

• pchor. Ilona Grzywaczewska – 19 min. 49 s
• Małgorzata Kopiniak – 23 min. 17 s
• pchor. Sylwia Krauze – 23 min. 36 s


Mężczyzn w ramach DOLNOŚLĄSKIEJ Ligi Międzyuczelnianej

I miejsce: Uniwersytet Wrocławski
II miejsce: Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki w składzie:

• Piotr Kuleczaj – 17 min. 1 s
• pchor. Andrzej Gach – 20 min. 39 s
• pchor. Przemysław Klajna – 20 min. 42 s
• pchor. Krzysztof Troc – 20 min. 51 s
• pchor. Piotr Chyła – 21 min. 40 s

III miejsce: Politechnika Wrocławska


Kadry zawodowej w ramach współzawodnictwa sportowego w Garnizonie Wrocław

I miejsce: 2 Wojskowy Oddział Gospodarczy
II miejsce: Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki w składzie:

• mjr Dariusz Becmer – 22 min. 11 s
• kpt. Mirosław Halot – 21 min. 25 s
• st. chor. sztab. Wojciech Michałkiewicz – 19 min. 59 s
• st. chor. sztab. Dariusz Ostrowski – 22 min. 51 s
• mł. chor. Waldemar Langer – 20 min. 31 s

III miejsce: Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych

 

Pozostałe wyniki na: http://live.ultimasport.pl/341/

Back to top