Ppor. Zbigniew Kuźniar z 2 batalionu szkolnego, na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej oraz po złożeniu wymaganych egzaminów, uzyskał stopień naukowy doktora.

Uroczysta promocja miała miejsce w Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.
Podczas uroczystości odbyło się ślubowanie i wręczenie dyplomów. Nowo wypromowani doktorzy słowami „Spondemus ac pollicemur" zobowiązali się w ślubowaniu do wspierania uczelni oraz dalszego krzewienia wiedzy.
Uroczystość zakończyła się wysłuchaniem hymnu „Gaudeamus igitur".


zdjęcia: Uniwersytet Wrocławski

Back to top