W dniach 26-28 listopada br. w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu (WSOWL) zorganizowano „Międzynarodowe Mistrzostwa Uczelni Wojskowych o Puchar Rektora-Komendanta". O puchary i medale walczyło 32 zawodników z Niemiec, Ukrainy, Litwy, Estonii, Czech i Polski.

Podstawowym celem zawodów była integracja poprzez sport, a także popularyzacja konkurencji sportowych, użytecznych z punktu widzenia zawodu żołnierza. Formuła zmagań zakładała wyło-nienie, drogą losowania, reprezentacji wielonarodowych. Tak zorganizowana rywalizacja stanowiła doskonałą okazję do doskonalenia działania pod presją bariery językowej oraz stanowiła okazję do nawiązania kontaktów z partnerami z zagranicy.
Do wrocławskiej uczelni przyjechali studenci wojskowi z Akademii Wojsk Lądowych ze Lwowa, Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych z Drezna, Narodowego Collegu Obrony w Tartu, Akademii Wojskowej w Wilnie i Uniwersytetu Obrony w Brnie. Stronę polską reprezentowali podchorążowie z Wojskowej Akademii Technicznej, Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych i WSOWL.
- Dzisiejsza, deszczowa aura sprzyja rywalizacji. Żołnierz nie wybiera pogody, miejsca, czy czasu do funkcjonowania na współczesnym polu walki. Nikogo nie muszę przekonywać, jak ważna w szkoleniu każdego żołnierza jest rywalizacja sportowa. To przez sport właśnie kształtuje się takie cechy, jak odporność fizyczną i psychiczną oraz odpowiedzialność za innych - powiedział Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, na co dzień Prorektor ds. wojskowych WSOWL płk dr Piotr Pertek podczas uroczystości otwarcia Mistrzostw.
Czteroosobowe zespoły konkurowały ze sobą podczas strzelania z wykorzystaniem systemu szkolno-treningowego broni strzeleckiej „ŚNIEŻNIK". Konkurencja polegała na wykonaniu zadania taktyczno-ogniowego w składzie drużyny. Każdy z zawodników otrzymał 5,56 mm karabinek BERYL oraz limit 120 strzałów. Po postawieniu zadania ogniowego przez dowódcę z każdego składu wielonarodowego zespołu, drużyna miała za zadanie wykryć przeciwnika, zameldować dowódcy o wykrytych celach, a następnie je unieszkodliwić.
Kolejną konkurencją było strzelania z pistoletu wojskowego 9 mm „GLOCK". Każdy strzelający miał za zadanie ostrzelać dwa cele z dwóch postaw - stojąc i klęcząc. Utrudnieniem było wykonanie tego zadnia pod presją zmęczenia, które zasymulowano wykonaniem 10 szybkich ugięć ramion, popularnych „pompek".
Drugi dzień zawodów rozpoczął się zespołowym biegiem na orientację w umundurowaniu polowym. Na dystansie 5 km rozstawiono 10 punktów kontrolnych, które zawodnicy musieli odnaleźć.
Z lądu studenci trafili do wody, aby współzawodniczyć w konkurencjach ściśle związanych z ratownictwem wodnym. Żołnierze musieli wykazać się umiejętnością szybkiego pływania oraz sku-tecznego holowania zarówno przy pomocy sprzętu ratowniczego, jak i bez niego.
Trzeci dzień zawodów to zespołowe pokonywanie toru taktycznego z jednoczesną likwidacją wy-krytych celów. Wykonanie zadania utrudniali strzelcy wyborowi, mający za zadanie eliminację jak największej liczby zawodników.
W zmaganiach bezkonkurencyjnym okazał się międzynarodowy zespół, który na czas zawodów przyjął nazwę „Dream Team" w składzie: sgt Jakub Ondrůšek (Czechy), kpr. pchor. Tomasz Rutkowski (WAT), oberfähnrich Steven Schäfer (Niemcy) i sierż. pchor. Michał Panek (WSOWL).
Na drugim miejscu uplasował się zespół „Öised Ämlikud": sierż. pchor. Iwona Januszyk (WSOSP), cadet Aleksandr Afanasjev (Estonia), cadet Ihor Oleksandrovych Pavlov (Ukraina) oraz cadet Au-rimas Pocius (Litwa).
Trzecie miejsce zajęła drużyna pod nazwą „Tigerenten", do której należeli: sgt Adam Zach (Cze-chy), st. kpr. pchor. Tomasz Sołczykiewicz (WAT), leutnant Stephanie Hammers (Niemcy)
i sierż. pchor. Marcin Falejczyk (WSOWL).
Mistrzostwa, ze względu na termin rozgrywania, stały się częścią obchodów Dnia Podchorążego, który przypada w rocznicę Powstania Listopadowego. Zwycięzcy mistrzostw otrzymali nagrody i wyróżnienia z rąk pełniącego obowiązki Rektora-Komendanta płk. dr. Piotra Pertka,  Kierownika Zakładu Wychowania Fizycznego i Sportu płk. dr. Mirosława Dolińskiego i wykładowcy Zakładu Teorii i Praktyki Strzelań mjr. dr. Mariusza Ratajczyka.

WYNIKI

W KONKURENCJI ZADANIE OGNIOWE Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMU SZKOLNO-TRENINGOWEGO BRONI STRZELECKIEJ "ŚNIEŻNIK"

III miejsce z wynikiem 24 punkty zdobył zespół "GLADIATORS" (team B)

1 sgt Květa MACHAROVÁ CZECHY
2 st. kpr. pchor. Hubert GROCHOWSKI WAT
3 Oberfähnrich Tobias JUNGWIRTH NIEMCY
4 kpr. pchor. Rafał BABICZ WSOWL

II miejsce z wynikiem 26 punktów zdobył zespół "DREAM TEAM" (team D)

1 sgt Jakub ONDRŮŠEK CZECHY
2 kpr. pchor. Tomasz RUTKOWSKI WAT
3 Oberfähnrich Steven SCHÄFER NIEMCY
4 sierż. pchor. Michał PANEK WSOWL

I miejsce z wynikiem 28 punktów zdobył zespół "TIGERENTEN" (team F)

1 sgt Adam ZACH CZECHY
2 st. kpr. pchor. Tomasz SOŁCZYKIEWICZ WAT
3 Leutnant Stephanie HAMMERS NIEMCY
4 sierż. pchor. Marcin FALEJCZYK WSOWL

 

W KONKURENCJI "STRZELANIE Z PW 9 MM GLOCK 17"

III miejsce z wynikiem 2,81 punkta zdobył zespół "ÖISED ÄMLIKUD" (team A)

1 sierż. pchor. Iwona JANUSZYK WSOSP
2 cadet Aleksandr AFANASJEV ESTONIA
3 cadet Ihor Oleksandrovych PAVLOV UKRAINA
4 cadet Aurimas POCIUS LITWA

II miejsce z wynikiem 2,94 punkta zdobył zespół "DREAM TEAM" (team D)

1 sgt Jakub ONDRŮŠEK CZECHY
2 kpr. pchor. Tomasz RUTKOWSKI WAT
3 Oberfähnrich Steven SCHÄFER NIEMCY
4 sierż. pchor. Michał PANEK WSOWL

I miejsce z wynikiem 3,50 punkta zdobył zespół "SUPER WARRIOR" (team G)

1 szer. pchor. Damian CHODARA WSOSP
2 cadet Aimur LILLAK ESTONIA
3 cadet Pavlo Vitaliiovych KOMARCHUK UKRAINA
4 cadet Paulius BARŠAUSKAS LITWA

 

W KONKURENCJI "RATOWNICTWO WODNE"

III miejsce z wynikiem 540 punktów zespół "TIGERENTEN" (team F)

1 sgt Adam ZACH CZECHY
2 st. kpr. pchor. Tomasz SOŁCZYKIEWICZ WAT
3 Leutnant Stephanie HAMMERS NIEMCY
4 sierż. pchor. Marcin FALEJCZYK WSOWL

II miejsce z wynikiem 493 punkty zespół "CYTRYNÓWKA" (team H)

1 sgt Michael MALÝ CZECHY
2 plut. pchor. Jacek FURTAK WAT
3 Oberfähnrich Waldemar STENKA NIEMCY
4 sierż. pchor. Sebastian MARKIEWICZ WSOWL

I miejsce z wynikiem 472 punkty zespół "DREAM TEAM" (team D)

1 sgt Jakub ONDRŮŠEK CZECHY
2 kpr. pchor. Tomasz RUTKOWSKI WAT
3 Oberfähnrich Steven SCHÄFER NIEMCY
4 sierż. pchor. Michał PANEK WSOWL

 

W KONKURENCJI "BIEG NA ORIENTACJĘ"

III miejsce z czasem 16 min. 55 sek. zespół "CYTRYNÓWKA" (team H)

1 sgt Michael MALÝ CZECHY
2 plut. pchor. Jacek FURTAK WAT
3 Oberfähnrich Waldemar STENKA NIEMCY
4 sierż. pchor. Sebastian MARKIEWICZ WSOWL

II miejsce z czasem 14 min. 52 sek. zespół "ÖISED ÄMLIKUD" (team A)

1 sierż. pchor. Iwona JANUSZYK WSOSP
2 cadet Aleksandr AFANASJEV ESTONIA
3 cadet Ihor Oleksandrovych PAVLOV UKRAINA
4 cadet Aurimas POCIUS LITWA

I miejsce z czasem 14 min. 27 sek. zespół "SUPER WARRIOR" (team G)

1 szer. pchor. Damian CHODARA WSOSP
2 cadet Aimur LILLAK ESTONIA
3 cadet Pavlo Vitaliiovych KOMARCHUK UKRAINA
4 cadet Paulius BARŠAUSKAS LITWA

 

W KONKURENCJI "TOR TAKTYCZNY"

III miejsce z wynikiem 41 punktów w czasie 6 min. 51 sek. zespół "DREAM TEAM" (team D)

1 sgt Jakub ONDRŮŠEK CZECHY
2 kpr. pchor. Tomasz RUTKOWSKI WAT
3 Oberfähnrich Steven SCHÄFER NIEMCY
4 sierż. pchor. Michał PANEK WSOWL

II miejsce z wynikiem 41 punktów w czasie 5 min. 40 sek. zespół " ÖISED ÄMLIKUD" (team A)

1 sierż. pchor. Iwona JANUSZYK WSOSP
2 cadet Aleksandr AFANASJEV ESTONIA
3 cadet Ihor Oleksandrovych PAVLOV UKRAINA
4 cadet Aurimas POCIUS LITWA

I miejsce z wynikiem 41 punktów w czasie 5 min. 09 sek. zespół "E–TEAM" (team E)

1 szer. pchor. Filip KRAWCZYK WSOSP
2 cadet Siim VAHKEL ESTONIA
3 cadet Ivan Yaroslavovych SENYSH UKRAINA
4 cadet Titas MASIULIONIS LITWA

 

W KLASYFIKACJI GENERALNEJ:

III miejsce zdobył zespół „TIGERENTEN" w składzie: (team F)

1 sgt Adam ZACH CZECHY
2 st. kpr. pchor. Tomasz SOŁCZYKIEWICZ WAT
3 Leutnant Stephanie HAMMERS NIEMCY
4 sierż. pchor. Marcin FALEJCZYK WSOWL

II miejsce zdobył zespół „ÖISED ÄMLIKUD" w składzie: (team A)

1 sierż. pchor. Iwona JANUSZYK WSOSP
2 cadet Aleksandr AFANASJEV ESTONIA
3 cadet Ihor Oleksandrovych PAVLOV UKRAINA
4 cadet Aurimas POCIUS LITWA

I miejsce zdobył zespół „DREAM TEAM" w składzie: (team D)

1 sgt Jakub ONDRŮŠEK CZECHY
2 kpr. pchor. Tomasz RUTKOWSKI WAT
3 Oberfähnrich Steven SCHÄFER NIEMCY
4 sierż. pchor. Michał PANEK WSOWL


tekst: mjr Piotr Szczepański
zdjęcia: st. chor. sztab. Marek Kańtoch

Back to top