5 grudnia br. w WSOWL miało miejsce uroczyste zakończenie kursów.

Świadectwa ukończenia „Pedagogicznego kursu kwalifikacyjnego" w imieniu Rektora–Komendanta wręczyli: Prorektor ds. dydaktyczno-naukowych płk dr Marek Kulczycki i Prorektor ds. studenckich prof. dr hab. inż. Zenon Zamiar.
Płk dr Marek Kulczycki pogratulował kursantom osiągniętych wyników w nauce oraz życzył szczęścia w przyszłej drodze naukowej.
Kurs przeznaczony był głównie dla starszych wykładowców, wykładowców i instruktorów wyższych szkół wojskowych, centrów i ośrodków szkolenia oraz kadry dowódczej pododdziałów.

Tego dnia 125 oficerów zakończyło kursy kwalifikacyjne kapitańskie i porucznikowskie w pionach funkcjonalnych: dowódczym, sztabowym i zabezpieczenia. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminów 11 podoficerów ukończyło kurs kwalifikacyjny na stanowiska starszych chorążych sztabowych. Oficerom i podoficerom świadectwa wręczył Dyrektor Instytutu Dowodzenia płk dr Kazimierz Kędzia.

zdjęcia: st. chor. sztab. Marek Kańtoch

Back to top