W Muzeum Wojska Polskiego odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień laureatom III Przeglądu Sal Tradycji w Resorcie Obrony Narodowej. Wyróżnienie dla Sali Tradycji WSOWL odebrał Prorektor ds. wojskowych płk dr Piotr Pertek.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele: Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, instytucji centralnych Ministerstwa Obrony Narodowej, Dowództw Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Garnizonu Warszawa, Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, a także dowódcy jednostek i instytucji wojskowych, w których funkcjonują najlepsze sale tradycji.

Nagrody i wyróżnienia wręczył laureatom przeglądu Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej - Maciej Jankowski oraz Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności - płk Jerzy Gutowski.

Na zakończenie uroczystości odbył się występ chóru Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.zdjęcia: Krzysztof Stefański

Back to top