Z okazji swojego święta Zespół Wojsk Rakietowych i Artylerii przygotował serię wykładów dotyczących reprezentowanego przez siebie rodzaju wojsk.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Rektor-Komendant płk prof. dr hab. Mariusz Wiatr, Prorektor ds. dydaktyczno-naukowych płk dr Marek Kulczycki oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów na czele z gen. broni w st. spocz. Antonim Skibińskim. W wykładach udział wzięli najmłodsi adepci sztuki artyleryjskiej, podchorążowie artylerii wszystkich roczników Uczelni oraz oficerowie z kursów kwalifikacyjnych i doskonalących.
Gości powitał kierownik Zespołu ppłk dr inż. Norbert Świętochowski, który wygłosił wykład „Fakty i mity artylerii". Żywot św. Barbary przedstawił kpt. mgr Jacek Piontek, natomiast płk dr inż. Jacek Narloch zapoznał gości ze współczesnym stanem Wojsk Rakietowych i Artylerii.
Wykłady stały się okazją do wymiany poglądów i doświadczeń, a także spotkania kilku pokoleń artylerzystów. Podchorążowie ostatniego roku studiów, przygotowujący się do promocji oficerskiej, ze szczególnym zadowoleniem uczestniczyli w drugiej części obchodów, w której mieli okazję do zapoznania się z realiami służby w jednostkach wojskowych, przedstawionymi przez starszych kolegów z kursów oficerskich.
Obchody stały się okazją do odznaczenia pana kpt. Andrzeja Szalla, wykładowcy Zespołu, Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju", a także wyróżnienia innych wykładowców urlopami i pochwałami.


Back to top