Karolina Szymala, studentka WSOWL, zwyciężyła w konkursie na najlepszą pracę licencjacką ogłoszonym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w związku z przypadającą w tym roku 10. rocznicą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Tytuł zwycięskiej pracy napisanej pod kierunkiem ppłk. dr. Marka Bodzianego to „Migracje zarobkowe Polaków po 1989 roku". Poniżej można zapoznać się z abstraktem.
Tym samym Pani Karolina odbędzie płatny staż w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.
Gratulujemy!

Back to top