W dniach 07-13 grudnia br. w Uczelni przebywała 5-osobowa delegacja z Akademii Wojsk Lądowych im. Hetmana Piotra Sahajdacznego ze Lwowa pod przewodnictwem płk. Oleksiego Krasiuka - Zastępcy Komendanta ds. dydaktyczych.

Wizyta realizowana była w ramach NATO-wskiego programu wspierania transformacji szkolnictwa wojskowego Ukrainy (Defence Education Enhancement Program - DEEP Ukraine). Miała ona na celu przybliżenie stronie ukraińskiej gotowych rozwiązań w zakresie organizacji i funkcjonowania wyższej uczelni wojskowej.
W ramach pobytu we Wrocławiu ukraińscy goście zapoznani zostali ze strukturą i zadaniami Uczelni oraz jej poszczególnych jednostek organizacyjnych, realizacją procesu dydaktycznego, obszarami działalności naukowo-badawczej WSOWL i możliwościami prowadzenia badań. Prezentowana była również baza dydaktyczno-szkoleniowa, wykorzystywana w procesie przygotowywania kadr wojskowych.


Back to top