Ponad 140 uczestników reprezentujących 43 instytucje i ośrodki naukowe z kraju i z zagranicy wzięło udział w I Międzynarodowej Konferencji Naukowo–Technicznej - ICTS 2014, która odbyła się dniach 11–12 grudnia br. na terenie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu (WSOWL).

Jej organizatorem był Wydział Nauk o Bezpieczeństwie WSOWL przy współudziale Wojewódzkiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu oraz Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.
Konferencja poświęcona była rozwojowi inżynierii bezpieczeństwa, która mimo, że wyłoniona została niedawno jako dziedzina bezpieczeństwa, zainteresowała dużą grupę naukowców.
Obrady przebiegały w ramach trzech sesji plenarnych i dwóch sesji panelowych. Ważnym elementem były warsztaty naukowo–techniczne „Inżynieria bezpieczeństwa w ratownictwie drogowym". Polegały one na symulacji akcji ratowniczej po zderzeniu pojazdów. Pokaz zorganizowały: Dolnośląska Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu oraz Komenda Wojewódzka i Miejska Policji we Wrocławiu.
Dodatkowo, służby bezpieczeństwa pożarowego PCC Rokita zaprezentowały zestaw symulatorów pożaru: elektrycznej szafki rozdzielczej, monitora komputerowego i rurociągu. Ponadto odbyły się warsztaty szkoleniowo-naukowe: współpraca z mediami podczas sytuacji kryzysowych, wybrane metody twórczego rozwiązywania problemów, kryminalistyczne oględziny miejsca wypadku drogowego i ergonomia w ratownictwie technicznym.
Na Konferencję zgłoszono 224 referaty, które zostały opublikowane w czasopiśmie „Logistyka". Ciekawym przedsięwzięciem była sesja posterowa (zaprezentowano 48 plakatów), która przyciągnęła uwagę większości uczestników Konferencji.
Back to top